Fra Datatilsynets høringsuttalelse om DGF

This is an attachment for the post Forslag om “digitalt grenseforsvar” får tommel ned, både juridisk og teknologisk

Fra Datatilsynets høringsuttalelse av 18. januar 2017 om forslag til “Digitalt grenseforsvar”

Leave a Reply