All posts in category Diverse

Høyesterett – søkerlister, offentlighet og forfengelighet

Det pågår for tiden en debatt om hvorvidt det skal være mulig for søkere til embetet som høyesterettsdommer å be seg unntatt fra den offentlige søkerlisten. Debatten er grovt, men oversiktlig beskrevet i en artikkel i Advokatbladet nylig. Som det nevnes i artikkelen, er én av de antatte årsakene til manglende søknader, at søkerlistene er […]

Opplyst demokratisk debatt krever stemmemangfold

For å lykkes med å skape en opplyst demokratisk debatt, er det ikke nok med formell og materiell ytrings- og informasjonsfrihet. Vi må også sørge for at de stemmene med best kompetanse og innsikt om de temaene som skal opplyses, faktisk kommer frem i debattene. Her kan samfunnet forbedres i mange sammenhenger. Én av dem […]

Maktfordeling, roller og politisering – utfordringer i 22/7-saken*

*En lettere bearbeidet versjon av innlegget er på forespørsel i ettertid publisert som kronikk i Dagbladet 30/4-2012   Hvis domstolen kommer til at han er tilregnelig, og det er de som bestemmer det, så tror jeg mange vil føle at det er en lettelse. Dette sa statsminister Jens Stoltenberg om det eneste og svært kontroversielle […]

Ubehagelige ytringer – om oransje og hvite menn(*)

(*) En versjon av dette innlegget ble publisert som kronikk i Aftenposten 11/4-2013, under tittelen “Det ubehagelige oppgjøret” Demokratiske bærebjelker som offentlighet og ytringsfrihet er alltid enklest på papiret og når de kun utfordrer noen få. Noen få har mareritt om ”den oransje mannen på tv”,  fordi han vil tvinge familien fra hverandre eller ut […]

PSTs nye ledelse – en demokratisk vending?

De riktige spørsmål stilles I går la Politiets sikkerhetstjeneste (PST) frem sin evaluering av egen rolle og innsats med hensyn til Anders Behring Breiviks handlinger 22/7-2011. Det var et PST under ny ledelse, ved konstituert sjef Roger Berg, som presenterte funnene, vurderingene og konklusjonene. PST-sjef Berg har i tillegg publisert en egen kommentar i tilknytning […]

Ugyldig retorikk fra dem som vil begrense kommunikasjonsfriheten

All debatt inneholder bruk av retoriske virkemidler – retorikk er i seg selv en helt gyldig kommunikasjonsteknikk. Men ofte brukes hva jeg vil kalle ugyldig retorikk, av typen hvis du ikke for A, er du for B – fordi As mål/motivasjon er å fjerne B. Dette kommer tydelig frem i to pågående debatter: Debatten om […]

Kan Norge uten videre si at Moland og French skal sone i Norge ved eventuell utlevering fra Kongo?

Det fremgår av flere presseoppslag (eksempelvis på nrk.no) i dag at flere av våre sentrale politikere, herunder medlemmer av Stortingets justiskomité, uten videre antar at Tjostolv Moland og Joshua French må sone dommen for drap som domstolene i Kongo har avsagt, dersom det lykkes å få dem utlevert til Norge. Da må man virkelig spørre […]

Nå bør Riksadvokaten vike sete i Treholt-saken, før all tillit brytes ned

14.09.10 stilte jeg spørsmål ved om påstandene om bevisforfalskning i Treholt-saken ville få en rettferdig behandling – og jeg begrunnet nærmere hvorfor Riksadvokaten burde erklære seg inhabil i behandlingen. I Aftenposten i går fremkom at nok en anonym, tidligere POT-tjenestemann bekrefter opplysningene om bevisforfalskning. I tillegg til å bekrefte påstandene om bevisforfalskning, forteller denne kilden […]

Hvor står den politiske debatten om Datalagringsdirektivet?

I lørdagsutgaven av Klassekampen 19. juni er jeg intervjuet om status i debatten i Norge om datalagringsdirektivet, med utgangspunkt i samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppas (Sp) utspill om et såkalt “nasjonalt forlik”, hvor EUs direktiv forkastes til fordel for en egen, norsk regulering. Hennes utspill kom i forbindelse med departementets høringsseminar om datalagringsdirektivet 8. juni. Opptak […]

APs bløff(?) om Datalagring

Fra Regjeringen og fra APs stortingsrepresentanter Helga Pedersen, Håkon Haugli m fl, har man fått høre gang på gang at ved eventuell implementering av datalagringsdirektivet i norsk rett skal: Bare politiet kunne få tilgang til trafikkdata (dog nevnes også Kredittilsynet) Tilgang bare gis hvis det foreligger “skjellig grunn til mistanke” mot noen om straffbar handling […]