All posts in category Diverse

Norges Statsjuristforbund?

Da jeg i forrige uke – mildt sagt vantro – oppdaget at Norges Juristforbund (NJ), som fagorganisasjon for norske jurister fra både offentlig og privat sektor, uttrykkelig støttet sin paraplyorganisasjon Akademikernes høringsuttalelse som prinsipielt uttrykker seg positivt til implementering av Datalagringsdirektivet – sendte jeg umiddelbart en betinget utmelding til NJ. Det har flere (uavhengige) jurister […]

ICJ-Norges høringsuttalelse om Datalagringsdirektivet

I dag har også ICJ-Norge – Den internasjonale juristkommisjon, norsk avdeling, levert inn sin høringsuttalelse om eventuell implementering av Datalagringsdirektivet. Høringsuttalelsen kan lastes ned her. SKRIV UT (PRINT)

Juridisk fagartikkel om Datalagringdirektivets forhold til EMK

I det juridiske fagtidsskriftet Lov og Rett, har jeg nettopp publisert en artikkel om forholdet mellom Datalagringsdirektivet og Den europeiske menneskerettskonvensjon (EMK), der jeg både kommenterer en artikkel om samme tema, skrevet av politiadvokat (i Økokrim) Ingvild Bruce, og foretar en selvstendig gjennomgang av den relevante jussen. Min konklusjon er at den typen tvungen masselagring […]

Hvis de ikke respekterer våre verdier…..

Som advokat og jurist har jeg vært sterkt engasjert i debatten om bl.a. datalagringsdirektivet. Innimellom de mer akademiske slagene, har jeg fått lyst til å spinne litt rundt tankegangen til direktivets sterke tilhengere, i en mindre akademisk form.  I en form som kanskje er inspirert av vår sittende justisminister og hans fotsoldater; politistatsjuristene og politistatstjenestemennene […]

Free political speech and editorial independence – Berlusconi steps on both freedoms

According to this article on the International Federation of Journalists’ web site, a new regulation in Italy will, in effect, ban any poltical content in the public broadcaster RAI’s talk shows during the month preceding elections. The ban won’t apply as long as all the 18 political parties standing for election are given an equal […]