All posts in category Opphavsrett

Lovfesting av regel om overdragelse av opphavsrett i arbeidsforhold

Nylig la Regjeringen v/kulturdepartementet frem en proposisjon til Stortinget, med forslag om ny lov om opphavsrett til åndsverk (åndsverkloven). Forslaget inneholder mange punkter som kan og bør reise debatt. Et punkt som ikke bør reise slik debatt, er forslaget om å lovfeste regelen om hvilken rett en arbeidsgiver får til å utnytte åndsverk som den […]

Opphavsrett, fotorett og bruk av personbilder i nettjournalistikk

I oktober gis min bok Opphavsrett, fotorett og bruk av personbilder i nettjournalistikk ut av forlaget Cappelen Damm Akademisk. Når pressen publiserer nyheter og annet redaksjonelt stoff, benytter den seg av ytringsfriheten. Det samme gjør andre som publiserer, kommuniserer og deler informasjon – på nett og i sosiale medier, men også i andre kanaler, analoge som digitale. […]

Pressens rett til å bruke andres stoff i egen publisering

[Teksten nedenfor bygger dels på arbeid som er gjort i samarbeid med Mathilde Strand Wilhelmsen.] 1. Innledning Det diskuteres jevnlig i pressen, både internt i redaksjonene og i offentligheten, hvor grensene går for hva pressen kan bruke av andres, herunder andre presseorganers, stoff i sin egen publisering. Nedenfor redegjøres det for sentrale spørsmål knyttet til […]

Plagiat, sitatrett og opphavsrett

Kopiering av andres tekster i journalistikken er et hett tema om dagen i norsk presse. Diskusjonen avslører en del misforståelser med hensyn til det rettslige; det vil si opphavsretten.   Det synes som om enkelte mener at det er i orden å helt eller delvis kopiere en annens artikkel ved å oversette innholdet fra for […]

Sosiale medier og jus – åtte kontrollspørsmål

I min bok Jus og sosiale medier (Kommuneforlaget 2013), er det på siste side inntatt en liste med åtte kontrollspørsmål som man kan stille seg før man publiserer noe i sosiale medier. Spørsmålene er ment å være en slags grov oppsummering av alle de problemstillingene som tas opp og behandles i boken. Flere har spurt meg om […]

Intervjuobjekter og opphavsrett*

*I Dagens Næringsliv 3/9-2013 var det publisert en kronikk skrevet av advokat Magnus Stray Vyrje, om opphavsrett som en måte hvorved pressens intervjuobjekter kunne styre bruken av de uttalelser de avga intervjuer med journalister. Dagens Næringsliv legger ikke ut kronikker (åpent tilgjengelig) på nett. Jeg kan dessverre (av opphavsrettslige årsaker) ikke legge ut Vyrjes kronikk […]

Sitatretten

Jeg får stadig spørsmål angående den såkalte sitatretten – altså retten til å kunne sitere fritt fra et åndsverk, uten å måtte be om samtykke fra og uten å måtte betale vederlag til opphavspersonen/rettighetshaveren til vedkommende åndsverk. Derfor legger jeg ut hva jeg har skrevet om dette i den offisielle merknaden til åndsverkloven § 22 på […]

Blogging, sosiale medier og anonyme varslere/systemkritikere

Nyheten om at Twitters eierselskap, Twitter Inc i California, er blitt pålagt av en californsk domstol til å utlevere opplysninger om den registrerte innehaveren av en anonym Twitter-konto, til en britisk kommunes myndigheter, har fått bred omtale i verdenspressen de seneste dagene, også i Norge (se blant annet NRK, Aftenposten og IT-Avisen). Bakgrunnen for utleveringskravet […]

Politiets fellesforbund og lov og orden på nett – en kuriositet

Ved en tilfeldighet oppdaget jeg at Politiets fellesforbund på sine nettsider *, har gjengitt i fulltekst et debattinnlegg som jeg hadde på trykk i VG 1/4-2011 – uten at jeg noensinne har blitt spurt om å gi mitt samtykke til dette. Dette er selvsagt et brudd på åndsverkloven, da det er i strid med mine […]

Ugyldig retorikk fra dem som vil begrense kommunikasjonsfriheten

All debatt inneholder bruk av retoriske virkemidler – retorikk er i seg selv en helt gyldig kommunikasjonsteknikk. Men ofte brukes hva jeg vil kalle ugyldig retorikk, av typen hvis du ikke for A, er du for B – fordi As mål/motivasjon er å fjerne B. Dette kommer tydelig frem i to pågående debatter: Debatten om […]