All posts in category Rettssikkerhet

Demokratiets selvskading*

* En versjon av innlegget sto opprinnelig på trykk i Ny Tid, 14/4-2016 Det skjedde igjen, i Brussel i påsken. Det kommer til å skje igjen, et annen sted, på en litt annen annen måte, med nye gjerningspersoner. Det er det i praksis umulig å gardere seg mot. Hver gang kommer likevel noen til å […]

Evaluering av kontrollen med de hemmelige tjenestene

I mars 2014 oppnevnte Stortingets presidentskap et utvalg som skal foreta en evaluering av EOS-utvalgets virksomhet og rammebetingelser/regelverk: Evalueringsutvalget for EOS-utvalget. Det er første gang en slik evaluering gjennomføres siden EOS-utvalgets opprettelse i 2006. ICJ-Norge (Den internasjonale juristkommisjon, norsk avdeling, der jeg er styremedlem) er blant de organisasjonene som Evalueringsutvalget for EOS-utvalget har invitert til møte, for å gi […]

Regjeringen og rettsstaten*

*Teksten er forfattet i samarbeid med professor, Dr juris Mads Andenæs (UiO) og høyesterettsdommer emeritus Ketil Lund, og ble også publisert i Aftenposten 22/1-2015 I møte med et opplevd populistisk press om å «gjøre noe» med en bestemt enkeltsak i utlendingsforvaltningen, utviser dessverre Regjeringen og dens representanter en manglende forståelse og respekt for grunnleggende prinsipper i […]

Falske basestasjoner og “mobilspionasje” – hva sier jusen?*

I lys av Aftenpostens avsløringer i dag om omfattende overvåkning av mobilnettet i sentrale deler av Oslo, resier mange spørsmål. Blant annet har jeg registrert at mange lurer på hva reglene er når det gjelder statens egne myndigheters adgang til å bedrive slik overvåkning ved hjelp av falske basestasjoner. Det er også spørsmål om hva […]

Pressefrihetens kår i 2014 – ett skritt frem og to tilbake?

Nylig ble hovedrapporten i det Fritt Ord-finansierte forskningsprosjektet “Status for ytringsfriheten i Norge” publisert. Prosjektet har vært ledet av Institutt for samfunnsforskning (ISF) og har vært et samarbeid mellom ISF, Institutt for medier og kommunikasjon (IMK) ved UiO, Fafo, TNS Gallup og meg.  Mitt hovedbidrag i prosjektet har vært å utarbeide en rapport om noen hovedpunkter i […]

De ni øyne – hva ser de?*

*En versjon av dette innlegget ble publisert som kronikk i Dagbladet 6/11-2013 De seneste avsløringene om USAs elektroniske overvåkning, avdekker at Norge tilhører en engere krets av ni land som samarbeider særlig tett i dette systemet. ”Ni øyne” er det interne navnet på denne kretsen. Ett øye per land. Dette aktualiserer ytterligere at Stortingets 338 […]

Den nye kalde krigen*

“Du spør hele tiden om de samme tingene. Og du kan spørre og spørre, men jeg svarer ikke.” (Forsvarsminister i demokratiet Norge, Anne-Grete Strøm-Erichsen, i Aftenposten 16/8-2013) I vinter ble det – gjennom lekkasjer til pressen – avdekket at Etterretningsbataljonen (som slett ikke har hjemmel til å bedrive etterretning på norske borgere i Norge) ulovlig […]

Verdibasert dobbelkommunikasjon?

Etter at advokat Geir Lippestad, som var Anders Behring Breiviks forsvarer i den såkalte 22. juli-saken, lanserte sin bok, Det vi kan stå for,  har flere advokater – deriblant jeg – reist kritiske spørsmål om de advokatetiske vurderingene forbundet med deler av innholdet. Kritikken har variert i form og innhold. Advokat Berit Reiss-Andersens innlegg “Lippestads […]

Bruk av narkohund i klasserom – fra vondt til verre

[Nedenfor gjengis brødteksten i en rettslig vurdering av Oslo kommunes og politiets gjeldende ordning for såkalt “forebyggende innsats med narkotikahund ved skolen“, som Miljøpartiet De Grønnes (MDG) bystyregruppe i Oslo ba meg om å gjøre tidligere i vinter. For ordens skyld: Det er i forståelse klienten, MDG, at jeg publiserer innholdet. OPPDATERING per august 2013: Jeg har […]

ØKOKRIM er løs – på rettssikkerheten*

*Innlegget er en noe lengre versjon av en kronikk som er på trykk i Dagens Næringsliv i dag Økonomisk kriminalitet kan påføre både enkeltmennesker og samfunnet stor skade, og det er viktig at slikt bekjempes.  Men måten politiets sentrale enhet på feltet – ØKOKRIM – benytter sin myndighet på i enkelte saker, gir grunn til […]