All posts in category Sosiale medier

Sex, sannhet og sosiale domstoler*

* Innlegget ble opprinnelig publisert på hegnar.no 18/11-2017 og også på nettavisen.no 20/11-2017 ”Fuck you rapist bastard” Dette var teksten som en Instagram-bruker skrev da vedkommende la ut et bilde av den islandske kjendis-bloggeren Egill Einarsson på Instagram. En anmeldelse om voldtekt mot Einarsson hadde da nylig blitt henlagt av påtalemyndigheten på grunn av bevisets stilling. Einarsson […]

Opphavsrett, fotorett og bruk av personbilder i nettjournalistikk

I oktober gis min bok Opphavsrett, fotorett og bruk av personbilder i nettjournalistikk ut av forlaget Cappelen Damm Akademisk. Når pressen publiserer nyheter og annet redaksjonelt stoff, benytter den seg av ytringsfriheten. Det samme gjør andre som publiserer, kommuniserer og deler informasjon – på nett og i sosiale medier, men også i andre kanaler, analoge som digitale. […]

Ytringsfrihet i praksis*

*Dette innlegget sto først på trykk i Aftenposten 26/4-2015 Tåler vi ikke den ytringsfriheten vi snart skal høre svulstige hyllester av igjen når grunnlovsdagen skal feires om drøye to uker? Det kan av og til virke som om enkelte mener at ytringsfrihet består i at man skal ha rett til å ytre sin mening uten […]

Sosiale medier og jus – åtte kontrollspørsmål

I min bok Jus og sosiale medier (Kommuneforlaget 2013), er det på siste side inntatt en liste med åtte kontrollspørsmål som man kan stille seg før man publiserer noe i sosiale medier. Spørsmålene er ment å være en slags grov oppsummering av alle de problemstillingene som tas opp og behandles i boken. Flere har spurt meg om […]

Sosiale medier og ytringsfrihetens grenser – learning the hard way…

Jeg har tidligere skrevet mye om hvordan de samme reglene om privatlivets fred og ærekrenkelser som gjelder ellers, også gjelder med hensyn til ha vi publiserer og deler i sosiale medier. Blant annet har jeg skrevet om det i Boken Sosiale medier og jus  (her i e-bokversjon) Artikkelen “De nye publisistene“, Dagbladet 21/3-2013 I dag falt en […]

Ytringsfrihet, privatliv og injurier*

*Dette innlegget ble opprinnelig skrevet for Morgenbladet, og sto på trykk der 7/6-2013 under tittelen “Demokratisk privatliv”   Hvorfor kunne intime detaljer om siktede og fornærmede i Vågå-saken refereres i media, mens en blogger i vinter ble pålagt å fjerne skriverier om angivelige detaljer om noen identifiserbare kjendisers intime forhold? Og hva er forskjellen på […]

Kan arbeidsgiver regulere ansattes private bruk av sosiale medier?

Et aktuelt spørsmål for tiden handler om arbeidsgiveres adgang til å regulere ansattes bruk av såkalte sosiale medier som Facebook, LinkedIn med videre, samt hvem en ansatt kan ha som venner/kontakter i slike medier. Den generelle problemstillingen vil kunne anta mange nyanser, avhengig av det enkelte arbeidsforholdets egenart. Her tar jeg derfor først og fremst […]

Blogging, sosiale medier og anonyme varslere/systemkritikere

Nyheten om at Twitters eierselskap, Twitter Inc i California, er blitt pålagt av en californsk domstol til å utlevere opplysninger om den registrerte innehaveren av en anonym Twitter-konto, til en britisk kommunes myndigheter, har fått bred omtale i verdenspressen de seneste dagene, også i Norge (se blant annet NRK, Aftenposten og IT-Avisen). Bakgrunnen for utleveringskravet […]