All posts in category Offentlighet

#metoo og arbeidsgiveres ansvar og dilemmaer*

* Innlegget sto opprinnelig på trykk i Bergens Tidende 19/11-2017 Mange arbeidsgivere opplever i disse dager å måtte forholde seg til og svare for hvordan de har håndtert – og håndterer – tilfeller av seksuell trakassering blant egne medarbeidere. Dette må de også tåle et kraftig offentlig lys på. Samtidig har arbeidsgivere visse rettslige forpliktelser […]

Offentlig ansattes ytringsfrihet*

*Innlegget er en versjon av en artikkel som opprinnelig ble skrevet for og publisert i tidsskriftet Syn og segn 1-2016 og senere publisert også i Framtida Store deler av befolkningen er ansatt i våre kommuner. Alle er de samtidig stemmeberettigede – og valgbare – borgere. Må de unnlate å ytre seg kritisk om gjeldende politikk i kommunen, fordi […]

Utnevnelse av høyesterettsjustitiarius*

*En versjon av dette innlegget ble opprinnelig publisert som kronikk i Aftenposten 29/2-2016 Regjeringen har fått en klar anbefaling fra Sivilombudsmannen: Prosessen ved utnevnelse av høyesterettsjustitiarius bør gjøres annerledes, for å ivareta både nødvendig offentlighet og hensynet til domstolenes uavhengighet. Anbefalingen ble gitt i en uttalelse i en sak der blant andre Norsk Redaktørforening og […]

Ytringsfrihet i praksis*

*Dette innlegget sto først på trykk i Aftenposten 26/4-2015 Tåler vi ikke den ytringsfriheten vi snart skal høre svulstige hyllester av igjen når grunnlovsdagen skal feires om drøye to uker? Det kan av og til virke som om enkelte mener at ytringsfrihet består i at man skal ha rett til å ytre sin mening uten […]

Personvern i Grunnloven*

200 års forsømmelse Norges Grunnlov har i sine 200 år ikke inneholdt noen generell beskyttelse av personvernet – forstått her som vern om enkeltindividets privatliv, personlige integritet og private kommunikasjon. Grunnloven § 102 har riktignok beskyttet  borgerne mot vilkårlige ransakinger i private hjem, eller som det har stått: «Hus-inkvisitioner maa ikke finde Sted, uden i kriminelle Tilfælde.» I […]

Høyesterett – søkerlister, offentlighet og forfengelighet

Det pågår for tiden en debatt om hvorvidt det skal være mulig for søkere til embetet som høyesterettsdommer å be seg unntatt fra den offentlige søkerlisten. Debatten er grovt, men oversiktlig beskrevet i en artikkel i Advokatbladet nylig. Som det nevnes i artikkelen, er én av de antatte årsakene til manglende søknader, at søkerlistene er […]