All posts for the month May, 2009

Bruk av personbilder i media – rettslig oppdatering

(Publisert i Norsk Redaktørforenings Årbok for 2009, utgitt i april 2009) BILDER SOM FORTELLER OG BILDER SOM FELLER Av advokat Jon Wessel-Aas   Bildespråkets rettslige begrensninger Ifølge ordtaket kan et bilde fortelle mer enn 1000 ord. Bilder – fotografier og levende film – har også lenge vært en fast bestanddel av medias virkemidler i kommunikasjon […]

Ny dom fra EMD – økt innsynsrett for pressen?

En fersk dom fra Den europeiske menneskerettsdomstolen (EMD), innebærer at norsk presse kan ha større rett til innsyn i dokumenter hos det offentlige enn hva som synes å følge av blant annet den nye offentleglova. Dommen innebærer i alle fall at forvaltningens vurdering av meroffentlighet ikke lenger ubetinget kan unntas domstolprøving, slik tilfellet har vært […]

Støre avkrefter Giskes uttrykte tvil om menneskerettsdomstolens legitimitet

I forlengelsen av debatten omkring Menneskerettsdomstolens dom mot Norge i saken om politisk ytringsfrihet – i form av poiltiske ytringer på reklameplass på tv (se tidligere blogginnlegg), uttalte Giske i RedaksjonsEn i gårsdagens sending (http://www1.nrk.no/nett-tv/klipp/494307) følgende : “Er det riktig at 7 dommere i Strasbourg, den ene fra Azerbadjan (sic!), skal vite bedre enn et […]

Political television-advertisement: The European Court of Human Rights’ TV-Vest judgment

On December 11th 2008 the European Court of Human Rights handed down its judgment in the case of TV-Vest and Rogaland Pensjonistparti v. Norway . The Court found that the application of a blanket ban on advertisment for poltical views in order to fine the TV-channel TV-Vest for having broadcasted an advertisement for the Norwegian Pensionsers […]

Overvåkning av e-kommunikasjonen vår – ICJ-Norge ivaretar borgerrettighetene dine

Hvis noen lurer på om noen forsøker å ivareta norske borgeres privatliv, ytringsfrihet og generelle rettssikkerhet i forhold til for eksempel EUs datalagringsdirektiv og Sveriges FRA-lov, prøver i alle fall vi i den norske avdelingen av Den internasjonale juristkommisjon (ICJ) å ansvarliggjøre myndighetene på dette området. ICJ-Norge følger kritisk med på alle tiltak i terror-/kriminalitetsbekjempelsens […]

Giske og politisk reklame: Hadde ett problem – “løser” det ved å lage flere

Det er nesten til å bli sliten av; å følge alle Giskes krumspring for å forsvare en begrensing i norske borgeres politiske ytringsfrihet som menneskerettsdomstolen har stemplet som rettstridig (se egen post med analyse av dommen). Men det er kanskje et av hans motiver, å slite ut kritikerne? Som påpekt av blant annet undertegnede og […]

Flertallsmakt og menneskerettigheter – et vanskelig konsept

(Opprinnelig publisert som kronikk i Dagens Næringsliv 16. mars 2009) Debatten omkring politisk reklame i fjernsyn, har illustrert minst ett viktig poeng; at flertallsmakt – eller makt generelt – og generell ytringsfrihet, per definisjon lever i et konstant spenningsforhold. Det gavner aldri den som sitter med makten at opposisjonen står fritt til å utfordre den […]