All posts for the month June, 2009

ICJ-Norges brev til Regjeringen og Stortinget vedrørende Datalagringsdirektivet

(Nedenfor gjengis i sin helhet innholdet i Den internasjonale juristkommisjon, norsk avdelings (ICJ-Norge) brev av idag, 15.06.09, til Regjeringen og Stortinget) Likelydende brev til:Statsminister Jens StoltenbergSamferdselsminister Liv Signe NavarseteJustisminister Knut StorbergetStortingets samferdselskomitéStortingets justiskomité DATALAGRINGSDIREKTIVET – ICJ-NORGES SYN OG ANBEFALINGER Den internasjonale juristkommisjon, norsk avdeling (ICJ-Norge) er opptatt av at grunnleggende hensyn til blant annet rettssikkerhet […]

Tror professor Fredrik Sejersted at Rettsstaten er en stat der Staten har Rett?

I forlengelsen av debatten omkring statsråd Giskes håndtering av saken om politisk tv-reklame, har det oppstått en mer generell debatt om hva som kjennetegner en demokratisk rettsstat, og særlig om overnasjonale, juridiske institusjoners rolle i den sammenheng. Den har foregått i flere medier, men Dagbladet har fortjenestefullt vist absolutt størst interesse i å la denne […]