All posts for the month October, 2009

Farlig redaksjonelt hykleri – er holdningene modnet?

[Opprinnelig publisert som kronikk i Dagens Næringsliv 22. februar 2008] Farlig redaksjonelt hykleri Denne gangen kommer i alle fall flere av norske mediers redaktører ut av det med integriteten i behold. Jeg tenker på dekningen av den nylig oppblussede debatten om Muhammed-tegninger, etter at dansk politi hevder å ha avverget et planlagt attentat mot avistegneren […]

Kontrollspiralen – på tide med en time-out og litt METAkontroll, Storberget?

Regjeringen forteller oss at det ikke er noe problem for samfunnet vårt eller i forhold til personvernet og kommunikasjonsfriheten slik disse er vernet etter Den europeiske menneskerettskonvensjonens (EMK) artikkel 8 og 10,  å innføre EUs Datalagringsdirektiv. Regjeringen sier også at det er helt nødvendig å innføre direktivet, for å muliggjøre bekjempelse og oppklaring av alvorlig […]

Er justisministeren helt ærlig når han argumenterer for innføring av Datalagringsdirektivet?

Etter å ha vært stille om sitt egentlige syn på Datalagringsdirektivet i flere år, og også frem til og med stortingsvalget, kan vi nå registrere at Regjeringen v/justisminister Storberget har til hensikt å implementere direktivet i norsk rett. Et hovedtrekk i hans argumentasjon er at han fremstiller en implementering som i hovedsak en sikring av […]

Could a little media civil disobedience kill British law’s injunction monster?

(Originally published on journalism.co.uk October 14th 2009) In my opinion, the recent controversy over the secret injunction from the High Court of Justice against, among others, The Guardian in connection with the Trafigura case, illustrates not only a problem with British media law as such, but also with how British media react, legally, when faced […]

Blir privatliv i Oslo mulig med innføring av Datalagringsdirektivet?

Som kjent har Regjerinigen nå sittet lenge på gjerdet med hensyn til spørsmålet om Norge skal implementtere EUs Datalagringsdirektiv eller om man skal benytte vetoretten i EØS-avtalen. Vi vet ennå ikke hva regjerinigens standpunkt er. Se tidligere bloggpost om ICJ-Norges vurdering av datalagringsdirektivet. Studenter i informatikk ved Universitetet på Ås gjennomførte høsten 2008 en kartlegging […]