All posts for the month November, 2009

Datalagringsdirektivet avvist som menneskerettsstridig – “ekstremjuss” fra Romanias forfatningsdomstol

Som flere har fått med seg, og som nevnt også i tidligere blogginnlegg her, avgjorde Romanias forfatningsdomstol 8. oktober 2009 at innføringen av Datalagringsdirektivet (DLD) var i strid med den rumenske grunnlovsbeskyttelsen av privat kommunikasjon og med Meneskerettskonvensjonen (EMK) artikkel 8 og 10. Avgjørelsens premisser er nå tilgjengelig i engelsk oversettelse. Dermed har de av oss […]

Datalagringsekstremisme utdypet – en analyse i forhold til EMK

I. Noen hovedpunkter i debatten hittil Debatten omkring Datalagringsdirektivet (DLD) har først nylig begynt å utvikle seg i norsk kontekst. Mange har beklaget seg over manglende nyanser fra både “for”- og “mot”-leirene. Det kan jeg forstå, men debatten har mange lag, og den har ikke modnet ennå. Selv har jeg, blant annet som representant for […]

Stol ikke på at skorpionen vil fornekte sin natur når det kommer til stykket

Nedenfor gjengis, i skriftlig form, innlegget som jeg holdt i Fritt Ords lokaler 3. november 2009, under organisasjonen Stopp Datalagringdirektivets arrangement hvor samtlige politiske partier på Stortinget var invitert til å forklare sine syn på Datalagringsdirektivet: “Jeg er glad for å bli bedt om å innlede i dag, i en forsamling hvor alle de politiske […]