All posts for the month January, 2010

EMD slår nok en gang ned på overdreven terrorlovgivning

I dom av i dag (12.01.10) fra Den europeiske menneskerettsdomstolen (EMD), i saken Gillian and Quinton v. the Untited Kingdom, demonstrerte EMD nok en gang at den i liten grad aksepterer “kampen mot terror” som begrunnelse for å innføre/håndheve lovgivning som setter til side borgernes normale krav på rettssikkerhet og grunnleggende friheter. I grove trekk, […]

Datalagringsdirektivet ut på høring i dag

Spørmålet om innføring av Datalagringsdirektivet – om statspålagt lagring av alle opplysninger om blant annet hvem vi ringer til, sender e-post og tekstmeldinger til, når kommunikasjonen fant sted og hvor vi befant oss da kommunikasjonen fant sted – sendes ut på høring i dag kl 12. Alle ungdomspartiene – fra Fpu til Rød Ungdom – […]