All posts for the month March, 2010

Juridisk fagartikkel om Datalagringdirektivets forhold til EMK

I det juridiske fagtidsskriftet Lov og Rett, har jeg nettopp publisert en artikkel om forholdet mellom Datalagringsdirektivet og Den europeiske menneskerettskonvensjon (EMK), der jeg både kommenterer en artikkel om samme tema, skrevet av politiadvokat (i Økokrim) Ingvild Bruce, og foretar en selvstendig gjennomgang av den relevante jussen. Min konklusjon er at den typen tvungen masselagring […]

Datalagringsdirektivet – utlevering av trafikkdata som bevis i sivile saker

Jeg har fått noen spørsmål, blant annet via Twitter, om det i sivile rettssaker vil kunne kreves utlevering av trafikkdata som er tvangslagret etter en eventuell implementering av Datalagringsdirektivet. Spørsmålet er overhodet ikke berørt i regjeringens høringsnotat. Men svaret er, kort sagt; ja. Reglene om bevis i sivile saker, finnes i tvisteloven. Hovedregelen i norsk sivilprosess, […]

Abnormal frihet II – overvåkning og varslere i 2010

I går publiserte Minerva mitt essay “Abnormal frihet” – som også finnes i bloggpost her (m/noen flere lenker). Eksempelet som jeg innledet med der, om varsleren Daniel Ellsberg og “The Pentagon Papers”, fra 1970-årenes USA, er høyst aktuelt i dag, i 2010. Varslere er ikke blitt mindre viktige for den demokratiske kontrollen med myndighetene. På […]

Abnormal frihet?*

(*Denne kronikken ble opprinnelig publisert 19. mars 2010 på Minerva.no) Da en av de mest kjente varslerne i nyere vestlig historie, amerikaneren Daniel Ellsberg, i 1971 begynte å lekke fra de hemmeligstemplede Pentagon Papers, utløste det et skremmende eksempel på hva statlige myndigheter, herunder selve regjeringen, i et av verdens mest avanserte demokratier kan få […]

Hvis de ikke respekterer våre verdier…..

Som advokat og jurist har jeg vært sterkt engasjert i debatten om bl.a. datalagringsdirektivet. Innimellom de mer akademiske slagene, har jeg fått lyst til å spinne litt rundt tankegangen til direktivets sterke tilhengere, i en mindre akademisk form.  I en form som kanskje er inspirert av vår sittende justisminister og hans fotsoldater; politistatsjuristene og politistatstjenestemennene […]

Datalagringsdirektivet og EMK – en “folkelig” oppsummering

(De fleste tidligere bloggpostene her om Datalagringsdirektivet, er forfattet som løpende kommenterar underveis i debatten. Jeg har skrevet en fagjuridisk artikkel om forholdet mellom Datalagringsdirektivet og Den europeiske menneskerettskonvensjon – EMK – som kommer på trykk i det juridiske fagtidsskriftet Lov og Rett nr 3 2010 i slutten av mars. Den vil publiseres digitalt her, […]