All posts for the month April, 2010

APs bløff(?) om Datalagring

Fra Regjeringen og fra APs stortingsrepresentanter Helga Pedersen, Håkon Haugli m fl, har man fått høre gang på gang at ved eventuell implementering av datalagringsdirektivet i norsk rett skal: Bare politiet kunne få tilgang til trafikkdata (dog nevnes også Kredittilsynet) Tilgang bare gis hvis det foreligger “skjellig grunn til mistanke” mot noen om straffbar handling […]

Lekket, foreløpig EU-evaluering av Datalagringsdirektivet

I et såkalt “Room Document” – som er et slags arbeidsdokument som ikke er ment for “offisiell” publisering, men som likevel vil være spredt/tilgjengelig til/for EUs og medlemsstatenes (herunder EFTA-statenes) embetsverk, har EU-kommisjonen laget et første utkast til evaluering av erfaringene i medlemsstatene med hensyn til bruk, nytte av og andre spørsmål knyttet til historiske trafikkdata. […]

Norges Statsjuristforbund?

Da jeg i forrige uke – mildt sagt vantro – oppdaget at Norges Juristforbund (NJ), som fagorganisasjon for norske jurister fra både offentlig og privat sektor, uttrykkelig støttet sin paraplyorganisasjon Akademikernes høringsuttalelse som prinsipielt uttrykker seg positivt til implementering av Datalagringsdirektivet – sendte jeg umiddelbart en betinget utmelding til NJ. Det har flere (uavhengige) jurister […]

ICJ-Norges høringsuttalelse om Datalagringsdirektivet

I dag har også ICJ-Norge – Den internasjonale juristkommisjon, norsk avdeling, levert inn sin høringsuttalelse om eventuell implementering av Datalagringsdirektivet. Høringsuttalelsen kan lastes ned her. SKRIV UT (PRINT)

Min betingede utmelding fra Juristforbundet

I går ble jeg kjent med at Akademikerne – som er paraplyorganisasjonen til flere fagoranisasjoner, herunder Norges Juristforbund – har sendt inn høringsuttalelse om Datalagringsdirektivet. Uttalelsen – som er på en drøy halvside – konkluderer med at Akademikerne er “forbeholdent positive” til innføring av Datalagringsdirektivet. Som hovedbegrunnelse skrives meget lite innsiktsfullt at innføring av direktivet […]