All posts for the month May, 2010

EU-parlamentet vil utvide datalagringsdirektivet?

Som forklart i blant annet høringsutalelsene fra IKT-Norge, UiO v/Det matematisk-naturvitenskaplige fakultet og NTNU, inneholder datalagringsdirektivet mange “hull” med hensyn til internettbaserte kommunikasjonstjenester som ikke dekkes – herunder tjenester som Skype, chatte-funksjoner på sosiale medier m v. Noe som innebærer at mange av de kriminelle man søker å ramme, naturlig vil gå over til å […]

Internt UD-notat om status i EU mht datalagringsdirektivet

Gjennom en innsynsbegjæring til Utenriksdepartementet (UD), fikk jeg utlevert kopi av et internt notat, datert 23.04.10  fra UDs justisråd ved EU-delegasjonen. Notatet omhandler EU-kommisjonens pågående arbeid med personvern generelt og med eveluering av datalagringsdirektivet spesielt (se tidligere bloggpost om lekket, foreløpig evelalueringsdokument). Notatet viser blant annet at justisminister Knut Storberget hadde et møte med EU-kommisæren […]

Regjeringen gir sine egne ekstraomgang i høringen om datalagringsdirektivet

Som omtalt i min forrige bloggpost, “Newspeak og politistatslogikk” (med videre henvisninger/lenker) har regjeringen og dens våpendragere (eventuelt oppdragsgivere?) i politiet og påtalemyndigheten anstrengt seg til det ytterste for å fortrenge og fornekte de grunnleggende, prinsipielle spørsmålene som datalagringsdirektivet (DLD) reiser for rettsstaten og demokratiet. Så også i den nylig avsluttede offentlige høringsrunden – der regjeringen […]

Newspeak og politistatslogikk

En slags første omgang i den norske debatten om Datalagringsdirektivet (DLD) er over, markert med utløpet av fristen (12/4-2010) for å levere høringer til regjeringens høringsnotat, og med partiet Høyres landsmøtevedtak (9/5-2010) om å stille stortingsgruppen fritt til å stemme for innføring av DLD, dersom visse vilkår oppfylles. Justisminister Knut Storberget forskutterte allerede dagen etter […]