All posts for the month August, 2010

Statsadvokatens rettsstatlige uføre

Inger Marie Sunde viderefører i Aftenposten 26/8 deler av den politistatslogikk og nytale som preget hennes kolleger i Det nasjonale statsadvokatembetets høringsuttalelse om EUs datalagringsdirektiv. (Oppdatering pr 31/8: En kortere versjon av denne bloggposten ble publisert i Aftenposten 20/8, som replikk til Sunde). Vi snakker om statlig tvangsregistrering og -lagring av alle våre forbindelser og […]

Har PST-sjef Kristiansen krenket uskyldspresumsjonen, og samtidig gjort seg og PST inhabil som leder av etterforskningen i terrorsaken?

I Dagbladets lørdagsbilag Magasinet i går (14.08.2010) hadde PST -sjef Janne Kristiansen latt seg portrettintervjue. Der svarte hun blant annet på noen spørsmål angående den verserende saken mot tre terrorsiktede. PST har som kjent hatt visse problemer med å overbevise domstolene om at det fremlagte bevismaterialet er tiltrekkelig til å tilfredsstille mistankekravet for varetektsfengsling, se […]