All posts for the month October, 2010

Ugyldig retorikk fra dem som vil begrense kommunikasjonsfriheten

All debatt inneholder bruk av retoriske virkemidler – retorikk er i seg selv en helt gyldig kommunikasjonsteknikk. Men ofte brukes hva jeg vil kalle ugyldig retorikk, av typen hvis du ikke for A, er du for B – fordi As mål/motivasjon er å fjerne B. Dette kommer tydelig frem i to pågående debatter: Debatten om […]

Hvor mange er ofre for Arbeiderpartiets bløffer og nytale om datalagringsdirektivet?

I går stemte Oslo Arbeiderparti ja til innføring av datalagringsdirektivet – DLD  (i tråd med partiledelsens og partiets regjeringsmedlemmers syn). I følge Fredrik Mellem, leder i Oslo Arbeidersamfunn, var det snakk om et “klart og tydelig ja” – mens det i en artikkel på liberaleren.no i dag, fremgår at den samme Mellem har opplyst at […]

Kan Norge uten videre si at Moland og French skal sone i Norge ved eventuell utlevering fra Kongo?

Det fremgår av flere presseoppslag (eksempelvis på nrk.no) i dag at flere av våre sentrale politikere, herunder medlemmer av Stortingets justiskomité, uten videre antar at Tjostolv Moland og Joshua French må sone dommen for drap som domstolene i Kongo har avsagt, dersom det lykkes å få dem utlevert til Norge. Da må man virkelig spørre […]

Svensk tingrett opphever politibeslag av journalistiske råopptak

12. september ble en TV2-journalist pågrepet av svensk terrorpoliti, mens han filmet opptøyer i Stockholm-forstaden Baggarmossen, som ledd i arbeidet med å lage en dokumentar. I tillegg til å utsette journalisten for personlig ransaking, fengsling m v, tok svensk politi beslag i fire minnekort med filmopptak. Denne delen av saken ble bragt inn for retten […]