All posts for the month November, 2010

Wikileaks og “cablegate”-lekkasjene – en demonstrasjon av “chilling effect”

Det siste døgns publisering via Wikileaks av en mengde interne notater/rapporter fra blant annet USAs utenriksmyndigheter, bidrar til å belyse en like stor mengde temaer. Et “metatema” er hva manglende tillit til fortrolighet i mellommenneskelig kommunikasjon, gjør med lysten til å kommunisere. Heri ligger en mildt sagt enorm ironi, når man ser på reaksjonene som […]

EU-ambassadør med trusler på falske premisser

(Dette innlegget er opprinnelig publisert i Aftenposten, i dag, 27.11.2010) I Aftenposten 25.11 står EU-kommisjonens ambassadør i Norge frem med advarsler om politiske konsekvenser dersom Norge benytter sin lovlige reservasjonsrett etter EØS-avtalen overfor EUs datalagringsdirektiv. Han unnlater å nevne at grunnlaget for direktivet er i ferd med å sprekke innad i EU. For det første […]

Skriv til NAV – håndhev dine rettigheter

Som jeg skrev om i forrige uke i denne bloggposten, førte en nylig vedtatt lovendring til at NAV – Arbeids- og velferdsdirektoratet – i folketrygdloven ble gitt det som fra regjeringens side var ment som hjemmel for at NAV kunne kreve utlevert blant annet trafikkdata om borgerne direkte fra vedkommende teleselskaper, uten noen som helst […]

En “finte” fra regjeringen? NAV får “fri” tilgang til trafikkdata.

Jeg har tidligere vist hvordan både offentlige og private parter i sivile søksmål, kan få tilgang til enkeltpersoners trafikkdata – blant annet i bloggposten “Datalagringsdirektivet – utlevering av trafikkdata som bevis i sivile saker”. Regjeringen og de politikere som ønsker å innføre datalagringsdirektivet, har som kjent bedyret at det kun er politiet som skal få […]

Noen åpne spørsmål om USAs overvåkning i Norge

I dag redegjorde justisminister Knut Storberget for hva som er avklart hittil om den overvåkningsvirksomheten som TV2 for et par uker siden avslørte at USA har bedrevet i Norge siden 2000, blant annet ved hjelp av tidligere ansatte i norsk politi, herunder PST. Som det har fremgått av Storbergets redegjørelse og av de underliggende redegjørelsene […]

Høyesterett avklarer at kildevern gjelder også i redaksjonelle nettdebatter

Høyesterett avsa idag kjennelse i en viktig, prinsipiell sak om utstrekningen av pressens kildevern med hensyn til anonyme brukerkommentarer i tilknytning til redaksjonelle artikler på nett. I oktober 2009 publiserte dinside.no artikkelen “Kan du finne dette?“, om folk i England som ved hjelp av metalldetektor fant verdifulle, kulturhistoriske “skatter” nedgravd i jorden. Artikkelen omhandlet særlig om […]

Kinesiske speilbilder – gir våre egne handlinger skyts til Kinas behandling av Liu Xiaobo?

I Dagbladet 10.11.2010 hevdet Kinas ambassadør til Norge, Tang Guoqiang, i kronikken “Hvem er Liu Xiaobo?” at kinesiske myndigheters straffeforfølging av årets Nobelpris-vinner, Liu Xiaobo, var helt legitim og i samsvar med Vestens egne prinsipper om begrensninger i ytringsfriheten begrunnet i hensynet til rikets sikkerhet og offentlig ro og orden. Hans argumentasjon bygger selvsagt på […]