All posts for the month December, 2010

Hvorfor tåler Arbeiderpartiets kamp for datalagring ikke sannheten?

På Arbeiderpartiets nettsider idag vises det til en spørreundersøkelse om folks syn på datalagringsdirektivet. Der har man også gjengitt spørsmålet som ble stilt: Spørsmålet stilt i undersøkelsen var “EU har innført et regelverk som påbyr automatisk lagring av trafikkdata knyttet til bruk av internett, e-post og telefon. Politiet og sikkerhetstjenesten kan få tilgang til disse […]

Arbeiderpartiets villedende “bundling” av datalagringsdirektivet og domstolskontroll m v

Justisminister Knut Storberget og hans partifeller i Arbeiderpartiet har i lang tid forsøkt å innbille folk at innføring av datalagringsdirektivet i Norge  vil innebære en styrking av personvernet, fordi man da får regulert et angivelig “uregulert” område. Blant annet er det forsøkt fremstilt som om man da endelig lovfester klare regler om sletteplikt – noe […]

Når “krig er fred” oppleves informasjonsfrihet som terror*

[*Denne kommentaren opprinnelig bestilt av Dagsavisen, og publisert på nyemeninger.no 6/12-2010] Wikileaks jages fra server til server. Blant andre Library of Congress har blokkert nettsiden fra sitt nettverk. Myndighetene i USA advarer universitetsstudenter mot å søke på nettsiden. Sentrale politikere i USA mener at Wikileaks må defineres som en terrororganisasjon, med de rettslige konsekvenser det […]