All posts for the month January, 2011

Justismyndighetens omvendte tillitsperspektiv

I gårsdagens Aftenposten, avlivet Datatilsynets direktør, Bjørn Erik Thon, den regjeringsskapte myten om at Datalagringsdirektivet ikke krever lagring av “innhold”. Han viste hvordan innholdsbegrepet er mer diffust enn spørsmålet om selve brødteksten i for eksempel en e-post eller en tekstmelding lagres. (Med hensyn til hvilken informasjon som ligger i trafikkdata, er for øvrig denne forskningen […]

Et spørsmål om tillit

I et forsøk på å fremstille det grunnleggende, prinsipielle dilemmaet forbundet med regjeringens forslag om å innføre EUs datalagringsdirektiv i norsk rett, skrev Den internasjonale juristkommisjon, norsk avdeling v/undertegnede og Advokatforeningen v/leder for foreningens menneskerettsutvalg, advokat Mette Yvonne Larsen, en felles kronikk: “Et spørsmål om tillit”,  publisert i Bergens Tidende i går, 24/1-2011. SKRIV UT […]

Datalagringsdirektivet for fall i EU?

Som jeg skrev i Aftenposten 28/11 i fjor (se bloggversjon med lenker i teksten), er datalagringsdirektivets videre skjebne i EU høyst usikker. Motstanden er økende i flere land, og særlig i Tyskland, som siden mars i fjor står uten datalagring i det hele tatt, etter forfatningsdomstolens dom. Den seneste utviklingen i Tyskland – og nå […]

Bare littegrann til…? – it’s wafer thin, monsieur..

Når myndighetene vil ha gjennom nye kriminalitetsbekjempende tiltak på overvåkningfeltet, ser vi at de og deres støttespillere ofte forsøker å bagatellisere det enkelte tiltaket, som bare en aldri så liten endring som i seg selv ikke er noe å bekrymre seg for. Og slik er det enkelt å fremstille det, hvis man lykkes i å […]

Politiet vil snakke “praktisk” om datalagring – OK, la oss begynne..

I debatten om datalagringsdirektivet har Arbeiderpartiet/regjeringen og politimyndighetene som påvist før, gjort sitt ytterste for å tilsløre og/eller forvrenge de prinsipielle spørsmålene som eventuell innføring av systematisk tvangsregistrering og -lagring av alle borgernes kommunikasjonsdata reiser. De vil mye heller snakke om polititeknisk-praktiske behov og eksempler, uten en prinsipiell, rettsstatlig ramme. De beskylder motstanderne for å […]

Har du kommunisert med “feil” folk?

I løpet av de siste døgn har det blitt kjent at US Department of Justice (DoJ), via en føderal domstol, har pålagt tilbyderen av den sosiale nettverkstjenesten Twitter (Twitter Inc, California, USA), å utlevere i prinsippet all informasjon som er lagret om og i forbindelse med Twitter-kontiene til flere sentrale Wikileaks-aktører, herunder Wikileaks selv, Julian […]