All posts for the month March, 2011

Spørsmålet som avkler datalagringslogikken for de tungnemme

Logikken bak datalagringsdirektivet er som kjent at med mindre staten sikrer loggføring og lagring av når vi kommuniserer med hverandre via telefon og e-post, samt når vi gjorde det og hvor vi befant oss da kommunikasjonen fant sted, vil ikke denne informasjonen finnes (enkelt tilgjengelig) for staten, dersom vi i fremtiden begår noe kriminelt og […]

Skal Telenor forsvare statens bevisregister i retten?

Dersom Stortinget vedtar å implementere EUs datalagringsdirektiv – eller tilsvarende statspålagt lagring av kommunikasjonadata – vil spørsmålet om berettigelsen av dette i henhold til Grunnloven og Den europeiske menneskerettskonvensjon (EMK) helt sikkert bli gjenstand for rettslig prøving i domstolene. (Jeg har i flere innlegg her beskrevet hvorfor jeg – i likhet med mange jurister – […]

Per Kristian Foss og Bent Høie forsøker å forsvare DLD

I helgen forsøkte Høyres Bent Høie å forsvare sin og flertallet i Høyres stortingsgruppes positive holdning til datalagringsdirektivet. Som man ser av kommentarfeltet, var  ikke hans forsøk på dette noen argumentasjonsmessig suksess. I dag var det Per Kristian Foss’ tur. Heller ikke han oppnådde særlig argumentasjonsmessig suksess, når man leser alle kommentarene. Jeg forsøkte å […]

Hvem tror du at du er, Erna Solberg?

Hvem er du, som ser ut til å mene at du har rett til å kreve at en annen fri borger – mitt teleselskap – på din befaling og på statens vegne systematisk skal registrere hver gang jeg kommuniserer med mine barn, min ektefelle, mine venner, mine forretningsforbindelser, mine klienter, min lege, mine politiske meningsfeller […]

Opptak fra åpent debattmøte om datalagring 2/3-2011

2/3-2011 arrangerte Advokatforeningen, Den internasjonale juristkommisjon, norsk avdeling, Forsvarergruppen av 1977 og Institutt for kriminologi og rettssosiologi et åpent debattmøte om datalagringsdirektivet på Juridisk fakultet i Oslo. Nedenfor finnes opptak av møtet.* Opptakene er delt opp, slik at man kan se enkeltinnlegg for seg. Innledning ved møteleder, advokat Mette Yvonne Larsen:   Hovedinnlegg (ca 10 […]

Blir forbud mot sletting av harddisker neste skritt ihht regjeringens nye logikk?

I debatten om datalagringsdirektivet, har noen hovedargumenter fra justismyndighetenes og politiets side vært: at de opplysningene som lagres av teleselskapene om vår bruk av telefonitjenester i henhold til våre abonnementsavtaler, for å kunne gjennomføre tjenestene og fakturere oss korrekt, ofte er meget nyttige som bevis når politiet skal etterforske de av oss som mistenkes for […]