All posts for the month April, 2011

Finnes det grenser hos PST – og hos justisministeren?

I 2002/2003 vedtok Stortinget nye, og ekstremt vidtrekkende straffebud om terrorisme, senere kombinert med utvidede overvåkningsfullmakter til PST, for å bekjempe slik terrorisme. Blant annet innførte man nye straffebud mot terror i straffeloven §§ 147 a (terrorhandlinger) og 147 b (terrorfinansiering). I tillegg til at selve gjerningsbeskrivelsen – definisjonen av terrorhandlinger – er meget vag, ble […]

Politiets fellesforbund og lov og orden på nett – en kuriositet

Ved en tilfeldighet oppdaget jeg at Politiets fellesforbund på sine nettsider *, har gjengitt i fulltekst et debattinnlegg som jeg hadde på trykk i VG 1/4-2011 – uten at jeg noensinne har blitt spurt om å gi mitt samtykke til dette. Dette er selvsagt et brudd på åndsverkloven, da det er i strid med mine […]

Kortversjonen: Forskjellen på dagens (rettsstatens) regel og datalagringsdirektivets løsning

Statlig pålegg om lagring av en eller flere borgeres kommunikasjonsdata med det formål å sikre bevis til straffesak, omtales straffeprosessuelt som bevissikring. Slik ser reglene om det ut i dag, i straffeprosessloven (mine uthevninger): § 215a. Påtalemyndigheten kan som ledd i etterforskning gi pålegg om sikring av elektronisk lagrede data som antas å ha betydning som […]

For the record: Høyres og Arbeiderpartiets store bløff

I går ble den politiske debatten om innføring av datalagringsdirektivet i norsk rett avgjort i Stortinget, ved hjelp av  89 stemmer fra Arbeiderpartiet og Høyre, mot 80 stemmer fra fem “utbrytere” fra Høyre samt resten av Stortingets representanter. Politisk sett er sakens skjebne dermed forseglet (i alle fall på kort sikt). Hva en rettslig behandling […]

Om å la politimyndigheter avgjøre rettsstatens grenser – ny forskning

De fleste er nok enige om at det ikke er politiets optimale behov for tvangsmidler som til enhver tid skal avgjøre hvilke tvangsmidler de faktisk skal få til rådighet for å verne samfunnet mot, og bekjempe, kriminalitet – i hvert fall ikke i en liberal rettsstat. Fordi et hvert tvangsmiddel (fra fysiske pågripelser til beslag av […]