All posts for the month June, 2011

Ulovlig romavlytting m v i Treholt-saken – nødrett eller nødløgn?

Etter at det i fjor høst kom frem for offentligheten at Politiets overvåkningstjeneste (POT – nå Politiets sikkerhetstjeneste, PST) i 1982-1983 blant annet bedrev døgnkontinuerlig videoovervåkning av leiligheten til Arne Treholt, der han bodde sammen med ektefelle Kari Storækre og sønnen Torstein, har Stortingets kontrollutvalg for etterretnings-, overvåknings- og sikkerhetstjeneste (EOS-utvalget), i en særskilt melding […]

Tvangslagring av uskyldiges DNA-profiler – antagelig i strid med EMK

Tidligere i år avdekket Datatilsynet gjennom en kontroll at Rettsmedisinsk institutt (RMI)  beholdt et eget DNA-register, etter at undersøkelser for politiet i etterforskning av straffesaker var avsluttet. DNA-registeret er personidentifisertbart. Det vil si at det ikke er snakk om anonymiserte DNA-profiler. Her lagres opplysninger DNA fra alle personer hvis DNA har vært analysert, uavhengig av […]