All posts for the month July, 2011

Anonymitet på nett – kort og enkelt

I flere sammenhenger reises spørsmålet om å redusere muligheten til å ytre seg anonymt – særlig med hensyn til ytringer på nettet. (Jeg sikter ikke nå til kommentarfelt på medienes nettsider m v, der redaktørene selvsagt står fritt til å fastsette vilkår for brukerdeltagelse. Jeg sikter til generell adgang til nettet, og forslag som for […]