All posts for the month August, 2011

Har PST “begrenset forståelse” for åpenhet og demokrati?

Det er grunn til stadig å vende tilbake til Stoltenbergs fine ord om “mer åpenhet og mer demokrati”, som svar på terroranslaget 22/7. Det gjelder å gi de ordene innhold. Og det gjelder nå å følge med på om de instansene som først og fremst skal – og har makt til – gi dem innhold […]

Gyldig før 22/7 – gyldig etter 22/7

I forbindelse med Universitetet i Oslos 200-årsjubileum, inviterte Det samfunnsvitenskapelige fakultet i februar 2011 til seminaret “Menneskerettighetene og kampen mot terror”. FNs spesialrapportør på menneskerettigheter og terrorbekjempelse, Professor Martin Scheinin, var invitert til å forelese, og jeg var invitert til å kommentere hans innlegg fra et norsk perspektiv. Seminaret fikk – som normalt er med […]

Mer demokrati og åpenhet – gjennom økt overvåkning?

Det var så flott å høre, og gjorde meg stolt av å tilhøre et rasjonelt samfunn, at statsministerens umiddelbare budskap etter tragedien 22/7 var at vi skulle møte slike anslag mot vårt demokratiske rettssamfunn med “større åpenhet og demokrati”. Dessverre hadde ordene tilsynelatende ikke stort lengre holdbarhet enn en isbit i sommervarmen. Som dette ellers […]