All posts for the month September, 2011

Kan arbeidsgiver regulere ansattes private bruk av sosiale medier?

Et aktuelt spørsmål for tiden handler om arbeidsgiveres adgang til å regulere ansattes bruk av såkalte sosiale medier som Facebook, LinkedIn med videre, samt hvem en ansatt kan ha som venner/kontakter i slike medier. Den generelle problemstillingen vil kunne anta mange nyanser, avhengig av det enkelte arbeidsforholdets egenart. Her tar jeg derfor først og fremst […]

Vil PST egentlig ha innført straff for “soloplanlegging” av terror – og det forventingspress det skaper?

Jeg har tidligere omtalt og kommentert PST-sjef Janne Kristiansens og justisminister Knut Storbergets forslag om å kriminalisere planlegging av terror alene – blant annet her. Det var derfor særdeles interessant å delta som en av flere foredragsholdere/debattanter på den nylig avsluttede SamPol-konferansen på Universitetet i Bergen, sammen med blant andre professor i strafferett ved UiB, […]