All posts for the month October, 2011

Skattelister, offentlighet og personvern – noen juridiske refleksjoner*

*Artikkelen er også publisert på Hegnar Online og senere i Lov&Data nr 110 (referanse i Lovdata: LoD-2012-110-20) Offentliggjøring av skattelister i Norge Igjen er det den tiden på året da skatteoppgjøret – regnskapet mellom fellesskapet og den enkelte  skattyter – er klart, og hver og én får informasjon om sitt eget oppgjør. I motsetning til i mange […]

Datalagringsdirektivet og selvinkrimineringsvernet

På Juristenes Fagdager 2011, var jeg bedt om å holde et kort innlegg om datalagringsdirektivet. Heller enn å fokusere på direktivets åpenbart problematiske forhold til både personvernet og kommunikasjonsfriheten, som jeg tidligere har behandlet i flere sammenhenger – blant annet i dette bokbidraget – brukte jeg anledningen til å trekke frem problemet med denne formen for […]