All posts for the month December, 2011

Hvem kaster gummihansken?

Hvem skulle tro at besittelse av gummihansker skulle kunne føre deg inn under en straffebestemmelse om forberedelse til terror? Satt litt på spissen, er imidlertid det en mulighet, dersom Politiets sikkerhetstjeneste – PST – får gehør hos Regjeringen og Stortinget for noen av sine nylig offentliggjorte forslag til utvidelser av terrorlovgivningen. For snaue to uker […]