All posts for the month January, 2012

Sikkerhetens absurde pris*

*En noe forenklet versjon av dette innlegget, ble publisert i Dagbladet 30/1-2012 Hege Tunstads kronikk «Frykt og forskningssensur» i Dagbladet 26/1-2012 bringer til torgs nok et bekymringsfullt eksempel på hvordan våre vestlige myndigheters sikkerhetspolitikk griper stadig lenger inn i flere av informasjonsfrihetens, og dermed demokratiets, institusjoner – i dette tilfelle den akademiske frihet. At det […]

Jutisdepartementet bør ikke imøtekomme PSTs lovendringsforslag – men lytte til blant andre Riksadvokaten

I dag holdt PST v/sjef Janne Kristiansen, sammen med Justisminister Grete Faremo, pressekonferanse, i forbindelse med fremleggelse av PSTs årlige trusselvurdering. PST-sjefen benyttet anledningen til å gjenta sine ønsker om blant annet å utvide straffelovens terrorbestemmelser – og derved også PSTs overvåkningsfullmakter – til også å ramme enkeltpersoners intensjoner om å begå eventuelle fremtidige voldshandlinger […]

Fra rettsstat til menneskerettsstat – menneskerettighetene inn i Grunnloven*

*Innlegget er også publisert i Dagsavisen – Nye meninger 10/1 la det stortingsoppnevnte Menneskerettsutvalget frem sitt forslag om å innta de sentrale menneskerettighetene i Grunnloven (Dokument 16 (2011-2012). Stortingets videre behandling av forslaget vil vise om det ligger politisk vilje bak festtaler om demokrati og rettsstat. I Grunnloven i dag er kun noen få av […]

EU-kommisjonen sliter med å forsvare datalagringsdirektivet – politimyndigheter vil utvide

I et nylig lekket, internt EU-notat av 15/12-2011 fra EU-kommisjonen til arbeidsgruppen på datalagring og utveksling av informasjon, som følger opp kommisjonens ganske mislykkede evalueringsrapport av april i fjor, går det frem at EU-kommisjonen har store problemer med å forsvare datalagringsdirektivet i henhold til sine egne forutsetninger: Kommisjonen har ingen objektiv dokumentasjon som kan dokumentere […]