All posts for the month February, 2012

EMD med to nye, viktige dommer om pressefrihet og privatliv

I går falt det to dommer i Den europeiske menneskerettsdomstolen (EMD) om forholdet mellom pressefriheten og privatlivets fred, vedrørende omtale av kjente personers privatliv. I den grad det har hersket usikkerhet omkring disse spørsmålene, bidrar de to dommene til avklaring. Etter min mening, bekrefter dommene imidlertid bare hva som følger av tidligere praksis. Før jeg […]