All posts for the month June, 2012

Breiviks handlinger – alles ytringsfrihet*

*En noe forkortet versjon av innlegget er publisert i Dagbladet 21/6, under tittelen “Likhet for loven“. I Dagbladet 19/6 tar Antirasisistisk Senter v/Kari Helene Partapouli og Rune Berglund Steen til orde for å frata Breivik hans politiske ytringsfrihet (underforstått; så lenge han fastholder det politiske syn han hittil har gitt uttrykk for). Begrunnelsen som anføres […]