All posts for the month August, 2012

22. juli-kommisjonens rapport – klokt om ikke å gjøre ren “soloplanlegging” av terror straffbart

I dag la 22. juli-kommisjonen frem sin rapport – NOU 2012:14 – om evaluering av statsmyndighetenes håndtering av hendelsene 22/7-2011, der den har forsøkt å besvare følgende hovedspørsmål: Hva skjedde 22/7? Hvorfor skjedde det? Hvordan kunne vårt samfunn la dette skje? Rapporten er omfattende, og den tar for seg mange temaer og gjennomgår spørsmålene med […]

Savnet eller forfulgt?*

*Nedenstående er en kommentar som Dagbladet ba meg skrive, i forbindelse med diskusjonen om politiets krav på tilgang til savnede personers Facebook-konti. Kommentaren står på trykk i Dagbladet i dag, 12/8-2012 I saken om den savnede Sigrid Schjetne har flere reagert på at Facebook (FB) ikke uten videre leverer ut brukernavn og passord til hennes […]