All posts for the month September, 2012

Nødvendig hemmelighet – i et demokrati?*

*En kortere versjon av dette innlegget er publisert i Aftenposten – og posten her er dessuten oppdatert nederst Aftenposten har de siste dagene hatt bred dekning av Riksarkivets beslutning om å unnta fra offentlighet de skriftlige gjengivelsene av de forklaringer som henholdsvis to statsråder og tre tidligere toppembetsfolk avga for 22. juli-kommisjonen. Det er tale om […]

Kontrollhysteri?

“Debatten om byråkratisering av offentlig sektor har blusset opp med full styrke etter 22. juli-kommisjonens knusende dom over politiet. Haugli retter nå pekefingeren mot det han mener er et kontrollhysteri […]” Dette sitatet stammer fra en artikkel i dagens utgave av Klassekampen s 6-7 – “Kontrollhysteri på tinget” – hvor oppslagets tema er et utspill fra stortingsrepresentant […]