All posts for the month February, 2013

ØKOKRIM er løs – på rettssikkerheten*

*Innlegget er en noe lengre versjon av en kronikk som er på trykk i Dagens Næringsliv i dag Økonomisk kriminalitet kan påføre både enkeltmennesker og samfunnet stor skade, og det er viktig at slikt bekjempes.  Men måten politiets sentrale enhet på feltet – ØKOKRIM – benytter sin myndighet på i enkelte saker, gir grunn til […]