All posts for the month May, 2013

Verdibasert dobbelkommunikasjon?

Etter at advokat Geir Lippestad, som var Anders Behring Breiviks forsvarer i den såkalte 22. juli-saken, lanserte sin bok, Det vi kan stå for,  har flere advokater – deriblant jeg – reist kritiske spørsmål om de advokatetiske vurderingene forbundet med deler av innholdet. Kritikken har variert i form og innhold. Advokat Berit Reiss-Andersens innlegg “Lippestads […]