All posts for the month November, 2013

Sosiale medier og jus – åtte kontrollspørsmål

I min bok Jus og sosiale medier (Kommuneforlaget 2013), er det på siste side inntatt en liste med åtte kontrollspørsmål som man kan stille seg før man publiserer noe i sosiale medier. Spørsmålene er ment å være en slags grov oppsummering av alle de problemstillingene som tas opp og behandles i boken. Flere har spurt meg om […]

De ni øyne – hva ser de?*

*En versjon av dette innlegget ble publisert som kronikk i Dagbladet 6/11-2013 De seneste avsløringene om USAs elektroniske overvåkning, avdekker at Norge tilhører en engere krets av ni land som samarbeider særlig tett i dette systemet. ”Ni øyne” er det interne navnet på denne kretsen. Ett øye per land. Dette aktualiserer ytterligere at Stortingets 338 […]