All posts for the month March, 2014

Høyesterett – søkerlister, offentlighet og forfengelighet

Det pågår for tiden en debatt om hvorvidt det skal være mulig for søkere til embetet som høyesterettsdommer å be seg unntatt fra den offentlige søkerlisten. Debatten er grovt, men oversiktlig beskrevet i en artikkel i Advokatbladet nylig. Som det nevnes i artikkelen, er én av de antatte årsakene til manglende søknader, at søkerlistene er […]

Opplyst demokratisk debatt krever stemmemangfold

For å lykkes med å skape en opplyst demokratisk debatt, er det ikke nok med formell og materiell ytrings- og informasjonsfrihet. Vi må også sørge for at de stemmene med best kompetanse og innsikt om de temaene som skal opplyses, faktisk kommer frem i debattene. Her kan samfunnet forbedres i mange sammenhenger. Én av dem […]