All posts for the month April, 2014

VGs villfarelse

EU-domstolen avgjorde 8/4 at EUs datalagringsdirektiv er ugyldig, som stridende mot europeiske borgeres grunnleggende sivile og politiske friheter. I VGs redaksjonelle kommentar til dette 10/4, avsløres en dyp misforståelse av dagens rettstilstand. Jeg vet ikke hvem eller hva som er VGs kilder, men fremstillingen er påtagelig lik de misforståelser som har vært formidlet av både […]

Datalagringsdirektivets endelikt*

*En bearbeidet versjon av innlegget er publisert i Lov & Data 2/2014 8. april 2014 avsa EU-domstolen i Storkammer dom i sakene sakene C-293/12 og C-594/12 (forent til felles behandling), der slutningen gikk ut på at EUs datalagringsdirektiv (2006/24) ble erklært ugyldig, som stridende mot EUs charter om grunnleggende rettigheter. Spørsmålene for domstolen var blant annet om datalagringsdirektivet var […]