All posts for the month May, 2014

Personvern i Grunnloven*

200 års forsømmelse Norges Grunnlov har i sine 200 år ikke inneholdt noen generell beskyttelse av personvernet – forstått her som vern om enkeltindividets privatliv, personlige integritet og private kommunikasjon. Grunnloven § 102 har riktignok beskyttet  borgerne mot vilkårlige ransakinger i private hjem, eller som det har stått: «Hus-inkvisitioner maa ikke finde Sted, uden i kriminelle Tilfælde.» I […]

I medias søkelys?*

*Artikkelen ble opprinnelig publisert på hegnar.no 2/5-2014 Hva gjør du den dagen du eller din virksomhet havner i medias kritiske søkelys? Hvem bestemmer hva som blir publisert, og hva har du å si? Hva er dine valg? «Hei, du, det er fra VG her…» Pressens ideelle samfunnsoppdrag er å finne ut av og informere allmenheten om hva […]