Sigøynere og annet søppel, Oslo kommune?

I går kom jeg over et offentlig dokument som man – lest ut av kontekst – kunne tro at stammet fra historiske arkiver fra 1930-tallets Tyskland, men som dessverre er utarbeidet av Oslo kommune i 2012.

Blant alle de kunngjøringene om konkurranseutsetting av diverse kommunale anskaffelser som ligger ute på doffin.no – databasen for offentlige innkjøp – finner man en fra Oslo kommune, som dreier seg om rammeavtale for rydding og bortkjøring av søppel fra kommunale områder og bygninger. Hovedbeskrivelsen av anskaffelsen ser slik ut:

Tittel: Rammeavtale: Rydding og bortkjøring av søppel fra kommunale   områder og bygninger
Publisert av: Oslo Kommune, Eiendoms- og byfornyelsesetaten
Publiseringsdato: 28.08.2012
Dokumenter tilgjengelige inntil: 12.10.2012
Kunngjøringens tidsfrist: 12.10.2012
Tidsfrist klokkeslett: 12:00
Kunngjøringstype: Kunngjøring av konkurranse
Har dokumenter: Ja
Utdrag: Formålet med anskaffelsen er å inngå parallelle rammeavtaler med   3 leverandører som kan dekke oppdragsgivers behov for ryddig av søppel fra   kommunale områder og bygninger som Eiendoms- og byfornyelsesetaten forvalter.   Avtalen skal gjelde akutte behov, ordinære oppdrag, og faste oppdrag. De   fleste tomtearealene ligger slik til at det er best egnet med manuell   søppelplukking. Det samme gjelder rydding av søppel fra bygninger. De fleste   oppdrag vil omfatte bortkjøring av søppelet til behandling hos godkjent avfallsmottak   med konsesjon. Ved større oppdrag hvor det er behov for container, vil   oppdragsgiver selv utplassere containere som søppelet kan kastes i. I disse   tilfellene vil oppdragsgiver selv foreta bortkjøring og deponering av   avfallet.
CPV: 90511300, 45111213, 90500000, 90511000, 90512000, 90510000

Så langt er dette er helt ukontroversielt, det dreier seg om en helt vanlig anskaffelse i kommunene.

Når man imidlertid ser på selve kravspesifikasjonen – det dokumentet som spesifiserer nærmere hva oppdraget går ut på  – finner man sist i dokumentet et vedlegg 1; “Rapporteringsskjema for faste oppdrag – rydding av søppel fra tomter”. Dette er det skjemaet som oppdragstakeren skal fylle ut løpende, etter rydding av søppel. En av rubrikkene som skal fylles ut, heter “andre forhold”. Som eksempler på hva som skal rapporteres under dette punktet, ramser Oslo kommune opp følgende:

«trær som kan være til fare, dumping av masser, bilvrak, sigøynere, høyt gress eller kratt» (min uthevning)

Kommentarer bør i grunnen være overflødige.

Men her må det ryddes opp – ikke på kommunale tomter, men i kommunale hoder og holdninger.

En sak er at dette åpenbart er i strid med FNs rasediskrimineringskonvensjon og direkte motarbeider Europarådets arbeid og anbefalinger med hensyn til å eliminere forfølgelse av romfolket.

Enda verre er at det illustrerer en offentlig holdning til en etnisk gruppe, som er mildt sagt skremmende. Her inkluderes en bestemt etnisk gruppe i en oppramsing av hva som betraktes som søppel og ukrutt på kommunal grunn i Oslo – blant ting og vekster som må røskes opp, lukes bort og/eller fjernes.

Disse dokumentene har ligget ute siden 28/8-2012 – og så vidt meg bekjent, har ingen reagert før nå, enda mange potensielle leverandører må ha lest dokumentene. Jeg kom tilfeldig over dem via tips fra en advokatkollega. .

Det er kanskje bare et lite ord, i en setning, i et ellers tørt, byråkratisk dokument, men det bør føre til en alvorlig debatt om det offisielle Norges holdning til utsatte etniske minoritetsgrupper.

OPPDATERING 10/10-2012 KL 17:05: Saken er nå tatt opp av Aftenposten. Der omtaler byrådsleder Stian Berger Røsland det som en “flåsete” formulering. Mer selvkritikk på vegne av kommunen tar han altså ikke. [Ny oppdatering kl 17:30: Røsland angret på bruk av uttrykket “flåsete”, og har bedt Aftenposten endre til “klossete”.]

SKRIV UT (PRINT)

Leave a comment

51 Comments

 1. Leonstorm

   /  December 13, 2012

  Ja det er jo selvfølgelig vår feil at
  majoriteten av sigøynerne har holdt seg utenfor samfunnet i alle land de har
  slått seg ned siden de kom til Europa for hundrevis av år siden; det er vår
  feil at de har bygd opp hele sitt levesett rundt det å juge, stjele og svindle;
  det er vel også vår feil at de driter overalt, ikke makter å kaste søpla si i
  søppelkasser og banker opp og raner våre eldre?
  http://www.vg.no/nyheter/innenriks/artikkel.php?artid=10071723

  Den eneste ‘generasjonsforbannelsen’ er
  sigøynerne skyld i selv ved at de i generasjon etter generasjon har unnlatt å
  sende barna sine på skole slik at de har null sjanse til å få en normal jobb og
  bidra til samfunnet.

  Og hva de rumenske myndighetene gjør
  med pengene de får vet nok du like lite om som meg, så da vi får heller stole
  på at EU’s kontrollorgan kontrollerer pengebruken.

Leave a Reply