Sosiale medier og ytringsfrihetens grenser – learning the hard way…

Jeg har tidligere skrevet mye om hvordan de samme reglene om privatlivets fred og ærekrenkelser som gjelder ellers, også gjelder med hensyn til ha vi publiserer og deler i sosiale medier. Blant annet har jeg skrevet om det i

I dag falt en dom i Sverige som illustrerer alvoret. To jenter, henholdsvis 15 og 16 år gamle, hadde bedt folk om å sende inn bilder av “Gøteborgs største horer”. Deretter ble bilder av en rekke navngitte jenter lagt ut på bildedelingstjenesten Instagram, ledsaget av tekster som “Angereds största hora. Hon älskar kuk i röven och fick i sig av en kille 4 gånger” og “Backas största orre här ser ni henne röka en feting. Hon har dessutom sugit av dom första i Hisings Backa för 50 kr”.

Det ble tatt ut offentlig tiltale mot de to jentene, for grove ærekrenkelser. Begge jentene ble straffedømt. 15-åringen til såkalt “ungdomsvård” (et slags barneverntiltak), og 16-åringen til samfunnstjeneste. I tillegg ble de dømt til å betale tilsammen SEK 570.000 (med halvparten hver) til i alt 38 fornærmede.

Det er generelt betenkelig å bruke samfunnets alvorligste sanksjon mot ytringer, og straff bør forbeholdes de groveste krenkelsene av andres personvern – der krenkelsene består i sjikanøs offentliggjøring av sensitiv informasjon om privatpersoners privatliv. Ikke minst kan det være på sin plass med offentlig påtale når det dreier seg om krenkelse av unge mennesker, uten ressurser til å engasjere egen advokat for å forfølge krenkelsene gjennom sivilt erstatningssøksmål.

Aller best vil det imidlertid være om de tilfellene som vi har sett, kan statuere et eksempel, slik at unge som voksne får større forståelse for og innsikt i hvilke krefter de leker med, når de opptrer som publisister. Det vil faktisk være en seier for ytringsfriheten om folk lærte seg hvor grensene går på dette feltet. En beskyttet privatsfære er en forutsetning for at individer kan utvikle seg som myndige deltagere i samfunnsdebatten, og dermed også en forutsetning for at ytringsfriheten skal fylle sin rolle i demokratiet. Se nærmere om dette poenget i blant annet mitt innlegg “Ytringsfrihet, privatliv og injurier“.

 

SKRIV UT (PRINT)

Leave a Reply