Pressens kildevern og elektronisk overvåkning

by Jon W-A | September 30, 2015 9:32 PM

22. september i år var jeg invitert til å holde et av hovedinnleggene på et seminar om pressens kildevern i en verden med utstrakt elektronisk overvåkning, som del av en konferanse i regi av OSSE[1] (Organisasjonen for sikkerhet og samarbeid i Europa). Seminaret var initiert av Norges permanente delegasjon til OSSE[2].

De øvrige paneldeltagerne var:

Moderator var: Ms. Dunja Mijatović, Representative on Freedom of the Media, OSCE

Her kan du se opptak av alle innleggene:

Noter - lenker i teksten
  1. OSSE: http://www.osce.org
  2. Norges permanente delegasjon til OSSE: http://www.norway-osce.org

Source URL: http://www.uhuru.biz/?p=1636