Opphavsrett, fotorett og bruk av personbilder i nettjournalistikk

by Jon W-A | September 22, 2016 9:30 AM

I oktober gis min bok Opphavsrett, fotorett og bruk av personbilder i nettjournalistikk[1] ut av forlaget Cappelen Damm Akademisk.

bokomslag[2]

Når pressen publiserer nyheter og annet redaksjonelt stoff, benytter den seg av ytringsfriheten. Det samme gjør andre som publiserer, kommuniserer og deler informasjon – på nett og i sosiale medier, men også i andre kanaler, analoge som digitale.

Med digitaliseringen av journalistikken har tradisjonelle presserettslige problemstillinger om opphavsrett, fotorett og personvern fått en ny og dels endret aktualitet.

Hvilke regler gjelder, og hva kan man gjøre når man for eksempel ønsker å bruke et bilde eller en tekst man har funnet på nettet? Når man vil klikke, dele, klippe og lime? Reglene er ikke enkelt tilgjengelige, hverken for jurister eller for journalister og redaktører. Man kan likevel komme langt med å forstå noen av de grunnleggende reglene på området.

Hensikten med denne boken er å gi en oversikt over disse reglene, med vekt på de spørsmålene som oppstår i redaksjonene, snarere enn å dekke alle detaljer på rettsfeltet. Boken vil også være nyttig for alle som publiserer og deler informasjon på nett og i sosiale medier. For en nærmere oversikt over boken innhold, se innholdsfortegnelsen[3].

 

Noter - lenker i teksten
  1. Opphavsrett, fotorett og bruk av personbilder i nettjournalistikk: https://www.cappelendammundervisning.no/vare/opphavsrett-fotorett-og-personbilder-i-nettjournalistikk-9788202496951?query=&richList=true&facet=&otherFacets=mjs_subject%3aAkademisk%7cJournalistikk+og+mediefag%7cIJ-forlaget%7c%3b%3bmjs_level%3aAkademisk%7c&projectId=&section=130
  2. [Image]: http://www.uhuru.biz/?attachment_id=1723
  3. innholdsfortegnelsen: https://www.cappelendammundervisning.no/asset/EDITION/TOC_FULL/Opphavsrett_Wessel-Aas_innholdsfortegnelse.pdf?ts=1474378230000

Source URL: http://www.uhuru.biz/?p=1722