ICJ-Norges høringsuttalelse om Datalagringsdirektivet

I dag har også ICJ-Norge – Den internasjonale juristkommisjon, norsk avdeling, levert inn sin høringsuttalelse om eventuell implementering av Datalagringsdirektivet.

Høringsuttalelsen kan lastes ned her.

SKRIV UT (PRINT)