Hvor står den politiske debatten om Datalagringsdirektivet?

I lørdagsutgaven av Klassekampen 19. juni er jeg intervjuet om status i debatten i Norge om datalagringsdirektivet, med utgangspunkt i samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppas (Sp) utspill om et såkalt “nasjonalt forlik”, hvor EUs direktiv forkastes til fordel for en egen, norsk regulering. Hennes utspill kom i forbindelse med departementets høringsseminar om datalagringsdirektivet 8. juni. Opptak av seminaret finnes her.

Intervjuet kan leses her.

SKRIV UT (PRINT)

Leave a Reply