Hvor mange er ofre for Arbeiderpartiets bløffer og nytale om datalagringsdirektivet?

I går stemte Oslo Arbeiderparti ja til innføring av datalagringsdirektivet – DLD  (i tråd med partiledelsens og partiets regjeringsmedlemmers syn).

I følge Fredrik Mellem, leder i Oslo Arbeidersamfunn, var det snakk om et “klart og tydelig ja” – mens det i en artikkel på liberaleren.no i dag, fremgår at den samme Mellem har opplyst at stemmeforholdet var 83:61, altså slik at hele 42,4% av medlemmene stemte mot. Vel, flertall er flertall, men spørsmålet er hvilket avgjørelsesgrunnlag de som stemte har blitt presentert for fra ledelsen.

Leser man Mellems egen omtale, ser man nemlig at en rekke feilfremstillinger og noen direkte usannheter som tidligere har vært fremført fra politiets og Aps side går igjen.

Mellem insisterer for eksempel på at DLD – som i offisiell engelsk versjon snakker om “data retention”, som direkte oversatt betyr tilbakeholdelse av data, men som i norsk oversettelse har blitt til det noe mer nøytrale datalagring – ikke dreier seg om lagring, men om sletting av trafikkdata. Han vil omdøpe hele direktivet til å hete “dataslettingsdirektivet” – som om DLD er et tiltak som skal sikre at våre trafikkdata blir slettet i henhold til klare regler, som ifølge ham ikke finnes i dag.

Dette er selvfølgelig grunnleggende feil. I dag er det forbudt å lagre opplysninger om vår kommunikasjon, herunder våre trafikkdata, med mindre vi har samtykket i det – eller vi blir involvert i etterforskning av en straffesak (eventuelt gjenstand for for for eksempel terrorforebyggende undersøkelser fra PSTs side). Og om vi har samtykket til lagring, kan vi når som helst kreve dataene slettet – vi har lagringsfrihet og sletterett. Med DLD blir det direkte motsatt: Da blir lagringsfrihet erstattet med lagringsplikt, og sletterett blir erstattet med sletteforbud.

Oslo Ap og Mellem er ikke de første som forsøker seg med slike vrangforestillinger og slik nytale. Både Storbergets justisdepartement, politiet og deler av påtalemyndigheten har bedrevet slik retorikk og nytale ganske massivt i debatten hittil. Jeg har skrevet utfyllende om dette i flere avisinnlegg og i mer faglige sammenhenger tidligere. Når det gjelder forsøket på å fremstille DLD som et direktiv om sletting, hadde jeg nylig en debatt i Aftenposten med statsadvokat Inger Marie Sunde. En oppsummering, med lenker til avisinnleggene finnes bloggposten “Statsadvokatens rettsstatlige uføre”. Når det gjelder regjeringens, politiets og deler av påtalemyndighetens bruk av tilsvarende nytale og logikk, er det grundig gjennomgått i bloggposten “Newspeak og politistatslogikk”.

Det er trist for debatten og ikke minst for demokratiet vårt at sentrale premissleverandører – endog representanter for statsmaktene – tyr til slike virkemidler, som dels kan karakteriseres som direkte fusk, i en så viktig debatt. Men det anses vel som siste utvei, når man ikke har gode nok argumenter. Fredrik Mellem sa det i grunnen ganske godt selv, da han i en Twitter-melding tidligere i dag meddelte følgende:

Foran politiske vedtak handler mye om motiver og hva man faktisk velger å kalle ting. EU burde bl a kalt #DLD for Dataslettingsdirektivet

Forskjellen på Mellem & Co og EU i dette tilfellet, er at EU i det minste valgte å være ærlig på akkurat dette punktet….

SKRIV UT (PRINT)

Leave a comment

8 Comments

 1. DLD stiller krav om at EØS-landene skal innføre Dataslettingslovverk/Datalagringslovverk som krever at trafikkdata skal lagres i mellom 6 og 24 mnd. Ikke mindre – ikke mer.

  I prinsippet kan vi altså implementere DLD i norsk lov og si at trafikkdata SKAL lagres i seks måneder og SKAL slettes etter seks måneder. Ikke mer og ikke mindre.

  Jeg registrerer at noen får angstnevrotiske sjokkanfall av dette.

  Det kan være at man ikke liker dette. Det kan være at man prinsipielt ikke vil ha slike reguleringer, men å komme trekkende med påstander om at dette er overvåking fra myndighetenes side – er usant. Ganske enkelt.

  Vi er ikke overvåket av norske myndigheter fordi hhv Telenor, Fjellinjen og GET lagrer våre trafikkdata i seks måneder. Dette er å spre frykt som det over hodet ikke er grunnlag for. Det tipper jeg du også ser.

 2. leif auke

   /  October 20, 2010

  At dld stiller krav, skulle bety, hvis det er et argument, at det skulle være unødvendig å stemme over.

  Hverken mer eller mindre.

  Det saken var, slik jeg forstod fra sidelinjen, var hvordan dette kravet er å forstå i forhold til eksisterende regler.

  Om det er innføring av lagringsplikt eller lagringsplikt ?

 3. Jon W-A

   /  October 20, 2010

  Hva man ønsker å kalle statspålagt, systematisk og vilkårlig registrering og lagring av alle borgeres elektroniske kommunikasjonsnettverk, -mønstre og bevegelser, spiller liten rolle.

  Man kan også unngå å bruke begrepet “overvåkning” om for eksempel statspålagt. automatisert videoovervåkning, unnskyld; kall det gjerne videoopptak av alles bevegelser, under henvisning til at “ingen skal se på det uten at visse vilkår er oppfylt, og skal i mellomtiden bare lagres”. Realitetene forandrer seg ikke med språklige krumspring – men de kan tilsløres med slike krumspring. Og nettopp det har du og de andre tilhengerne av DLD vært gode til.

  Hvis du ikke ser forskjell på at jeg privat og frivillig betror en annen privat part med opplysninger om meg, og på at staten tvinger en annen til å registrere og lagre opplysninger om meg, på vegne av staten – ja, da befinner vi oss på hver vår side av det jernteppet som falt i Europa for ca 20 år siden.

  Hvis du virkelig er interessert i å sette deg inn i hvilken endring DLD innebærer i forhold til det juridiske regimet som har vært gjeldende i både EU og, ikke minst, innenfor Europarådet, kan du lese denne fagartikkelen:

  http://www.uhuru.biz/wp-content/uploads/2010/03/Manus-juli2010-artikkel-om-DLD-og-EMK-i-Overv%C3%A5kning-i-en-rettsstat.pdf

  For øvrig finnes det nok av artikler på denne bloggen som illustrerer hvorfor slike tiltak er undergravende for både rettstaten og demokratiet – hvis du gidder å lese.

  Hvem som bedriver skremselspropaganda, tror jeg er en diskusjon som verken Ap eller representantene for politi og påtalemyndighet bør utfordre noen andre på. Men hvis du insisterer, kan jeg komme tilbake til dette.

 4. Pre-DLD hadde forbud mot å lagre data som ikke var relatert fakturering, mens kun relevant data kunne lagres for en kort periode (som dokumentasjon for fakturagrunnlaget). Post-DLD (DataRetention) gav påbudt å lagre en mengde nye ting, som tidligere ikke var lagret og som også var forbudt å lagre.
  APs retorikk om dette er i beste fall kunnskapsløst.
  Teksten “…Flertall for EUs DLD som ivaretar personvern” (J.G.Støre @ Twitter, 20.okt.) er et eksempel på nytale som er velegnet for å spre politikerforakt.
  De regjerende myndigheter bør pålegges å sette seg inn i hva personvern i en digitalisert verden betyr. Konstant forveksles personvern med datasikkerhet, og myndighetene klarer ikke engang å sikre egne data relatert regjeringens digitale kommunikasjon – langt mindre ivareta borgernes personvern, noe de viser både i tale og handling.

  Når en omdefinerer språket, fra at personvern betyr å verne om den private sfære – til å bety at personvern=staten skal overvåke denne sfære, under påskudd av å verne deg mot terrorisme – så legger en seg på en linje som er farlig totalitær.

  I tillegg så har DLD tekniske implikasjoner, uten at jeg skal komme inn på dette her.

 5. Fredrik,

  Så lenge sentrale spørsmål om hvem som skal ha tilgang, hvordan data skal lagres, hvordan data skal sikres og andre sentrale elementer står ubesvart, er kritikken i aller høyeste grad berettiget.

  At dere stemmer for masselagring av data, uten å ha den fjerneste anelse om hva dere skal gjøre med dem, er intet annet enn skuffende og skremmende. At dere i tillegg er så naive og tror at datasett kan sikres avdekker kun teknologisk inkompetanse i Arbeiderpartiet. Teknologi er et fagfelt dere har lite kompetanse om, det samme med personvern. Kombinasjonen er skremmende.

 6. Interessant å lese Mellems kommentar sett på bakteppe av siste døgns avsløringer.

 1. Arbeiderpartiets villedende “bundling” av datalagringsdirektivet og domstolskontroll m v | § UHURU
 2. Livreddende trafikkdatalagring « Grunde's Blog

Leave a Reply