Arbeiderpartiets villedende “bundling” av datalagringsdirektivet og domstolskontroll m v

Justisminister Knut Storberget og hans partifeller i Arbeiderpartiet har i lang tid forsøkt å innbille folk at innføring av datalagringsdirektivet i Norge  vil innebære en styrking av personvernet, fordi man da får regulert et angivelig “uregulert” område. Blant annet er det forsøkt fremstilt som om man da endelig lovfester klare regler om sletteplikt – noe som er fullstendig misvisende. Datalagringsdirektivets eneste reelle innhold er at man fratar borgerne kontroll med egne kommunikasjonsdata, ved å erstatte dagens sletterett med et sletteforbud.

Samtidig har Arbeiderpartiet vist til at ved innføring av direktivet vil det (som hovedregel)  bli krav om kjennelse fra domstolen, før politiet kan hente ut opplysninger om borgerens kommunikasjon. Dette har imidlertid intet å gjøre med datalagringsdirektivet. Stortinget kan innføre krav om domstolskontroll når som helst, uavhengig av direktivet. I dag kan som kjent politiet hente ut slike data – i den grad de lagres i henhold til avtale mellom kunde og tjenestetilbyder –  alene ved å henvende seg til Post- og teletilsynet og be om at tjenestetilbyders taushetsplikt oppheves. Denne ordningen er antagelig i strid med Den europeiske menneskerettskonvensjon artikkel 8, og allerede i fjor ble det pekt på som uholdbart av Metodekontrollutvalget i NOU 2009:15. Et eksempel på hva dagens regelverk kan lede til fikk vi gjennom Bergens Tidende i går.

At regjeringen ikke for lengst har fremmet forslag til Stortinget om å innføre krav om domstolskontroll, er derfor ganske utrolig. Dette burde ha vært gjort for lengst, helt uavhengig av spørsmålet om eventuell innføring av statspålagt lagring av alle borgernes trafikkdata.

Det regjeringen har gjort i stedenfor er å bruke dette som en slags “gulrot” for å få med seg et flertall på Stortinget til å stemme for innføring av datalagringsdirektivet. Det kan ikke betegnes som annet enn uredelig, fordi regjeringen selvsagt er fullstendig klar over at de to tingene ikke har noen formell sammenheng.

Det er å håpe at blant annet Høyres representanter – som er de eneste igjen som ikke har tatt endelig stilling til spørsmålet om innføring av direktivet – ikke lar denne misvisende sammenhengen få prege debatten videre. Det er å føre folket bak lyset.

Og det har vært nok av annen Newspeak og Politistatslogikk fra myndighetene. Nå fortjener folk en ærlig fremstilling.

SKRIV UT (PRINT)

Leave a comment

5 Comments

 1. Jeg vil legge til at VG gjorde i sin leder “Frykt og Navsky” den 24. november samme poenget ifm. overvåkningsskandalen i Nav. Den argumenterte for at Nav-saken var et godt eksempel på hvorfor vi trenger datalagringsdirektivet, for å få klarere regler rundt overvåkning! For å unngå overvåkningsskandaler skal man altså innføre et overvåkningsregime? Lederen ville at politiet skulle ha enerett på data, og rettslig tillatelse i hver enkelt sak. Dette er, som du poengterer, selvfølgelig ingen grunn for at vi ikke kan gjøre uten å innføre EUs datalagringsdirektiv.

 2. Jon W-A

   /  December 14, 2010

  VG – Verdens Gang er politiets, rettere sagt de hemmelige tjenestenes, talerør. Bernt Olufsen & Co mister helt sitt maktkritiske gen, med en gang det dreier seg om slike temaer. Trist. De er ellers blant de bedre presseorganef med hensyn til å utfordre makten, slik pressen skal gjøre.

 3. Takk! Det er veldig verdifulle oppklaringar på denne bloggen din. Ein bra advokat er i enkelte situasjonar gull verd, både i rettsakar og for å forklare verknadane av juridiske “detaljer”. Synd at Storberget ikkje er tvunge til å informere folket om desse juridiske detaljene på ein ærleg måte. Ein veldig interessant dynamikk som skal verte veldig interessant å fylgje med på. Wikileaks til dømes var ein interessant reaksjon, fleire vil nok koma på ein eller annan måte.

 4. Post- og Teletilsynet har sluppet ut av sekken en katt som Ap påstår aldri har eksistert:

  PT skal imidlertid fortsatt saksbehandle slike begjæringer fra parter i sivile saker.

 1. Datalagringsdirektivet for fall i EU? | § UHURU

Leave a Reply