Hvorfor tåler Arbeiderpartiets kamp for datalagring ikke sannheten?

Arbeiderpartiets nettsider idag vises det til en spørreundersøkelse om folks syn på datalagringsdirektivet. Der har man også gjengitt spørsmålet som ble stilt:

Spørsmålet stilt i undersøkelsen var “EU har innført et regelverk som påbyr automatisk lagring av trafikkdata knyttet til bruk av internett, e-post og telefon. Politiet og sikkerhetstjenesten kan få tilgang til disse dataene ved mistanke om alvorlig kriminalitet. Er du for eller imot at disse reglene innføres i Norge, eller har du ingen mening om saken?”

Et stort problem med spørsmålet er at det inneholder en feilaktig premiss: Det stilles i henhold til regjeringens lovforslag ikke noe krav til mistanke for at Politiets sikkerhetstjeneste (PST) skal få tilgang til borgernes trafikkdata. Dette er påpekt av flere, mange ganger – og dette er regjeringen og Arbeiderpartiet fullstendig klar over.  Jeg skrev sist om dette i en artikkel publisert på Dagsavisen Nye meninger på mandag. Fra artikkelen hitsettes følgende avsnitt:

I henhold til regjeringens lovforslag vil Politiets sikkerhetstjeneste (PST) få tilgang til folks trafikkdata uten noe krav til mistanke overhodet. PST vil i henhold til politiloven § 17d kunne få utlevert trafikkdata uavhengig av noen konkret etterforskning, dersom “det er grunn til å undersøke om noen forbereder” for eksempel å forberede en såkalt terrorhandling, jf straffeloven § 147a. Dette er så langt fra krav til mistanke man kan komme. Når man kan overvåke noen før de en gang er kommet så langt som til å forberede en handling, innebærer det i virkeligheten at man overvåker for å følge med på hva de tenker og hvem de omgås. Grensen mot ren politisk overvåkning – som vi har dårlige erfaringer med fra nyere norsk historie – blir mildt sagt diffus. Den internasjonale juristkommisjon, norsk avdeling (hvor undertegnede er daglig leder) påpekte og utdypet dette i sin høringsuttalelse i april.

Også i regjeringens egen pressemelding i forbindelse med at lovforslaget ble lagt frem 10/12, inneholder samme feilinformasjon:

Utlevering av data skal etter hovedregelen skje etter rettens kjennelse, og det må foreligge skjellig grunn til mistanke om en straffbar handling som kan straffes med fengsel i fire år eller mer.

Det er altså neppe snakk om en “glipp”. Det dreier seg om gjennomgående feilinformering av befolkningen. Hvorfor er det så vanskelig for Arbeiderpartiet og regjeringen å fortelle sannheten?

SKRIV UT (PRINT)

Leave a comment

21 Comments

 1. Ap har bestemt seg. De skal ha det igjennom okke som. Men hva med høyre, har de sagt noe offisielt?

 2. En stor del av karrierepolitikerne i Høyre er for direktivet, noe som ikke i en ubetydelig grad henger sammen med at Norges første veto i EØS avtalen vil bli tungt å svelge for EU-vennlige Høyre. Derimot så møtte de veldig tung motstand fra grasrota i partiet, noe som førte til at de på nasjonalt plan måtte utsette behandlingen av dette (og akseptere nei til fedrekvoten). I ettertid har en del representanter fra Høyre posisjonert seg som motstandere av direktivet, AP har derimot åpnet for et forhandlingsrom (senke lagringstid fra 12 til 6 måneder f.eks) slik at Høyre kan “redusere” direktivet og slik si at de seiret i å begrense det. Avtalt spill med andre ord. FRP var rimelig utydelig tidligere og hadde noen prominente ja-folk, men Jensen rett og slett truet folk til å stemme unisont nei og jeg tviler på at de er villige til å endre på dette ettersom Jensen har selv laget video for Stopp DLD etc.

 3. Hei Jon, jeg heter Magne og jobber på VG Nett. Nå har jeg lagt innlegget ditt på Lesernes VG, nederst på VG-forsiden. God jul!

 4. Det finnes altfor mange gråsoner ved en eventuell innføring av DLD. Man kan heller aldri sikre seg hundre prosent for at uautoriserte får tilgang til- og ikke minst utnytter informasjonen. Personvernet blir drastisk svekket.

  Og når det gjelder regjeringen og de ulike politiske partienes debatt angående DLD vil det si det skremmer meg. Det virker ikke som de har satt seg inn i dette i det hele tatt – heller ikke at de har lest lovforslaget og høringsnotatet.

  Det er ugunstig for folk flest å være ukritisk til informasjonen de blir servert i medier. De bør heller være villige til å sette seg inn i det på egen hånd.

  Takker deg for informative artikler om datalagringsdirektivet som også har vært til nytte kunnskapsmessig ved en muntlig presentasjon jeg hadde om dette tidligere i år.

 5. Jon W-A

   /  December 22, 2010

  Hei, Magne! Det var hyggelig at VG vil bidra til å spre dette. God jul!

 6. Jon W-A

   /  December 22, 2010

  Takk, Wendys; ja, vi kan ikke gjøre stort annet enn å forsøke å formidle korrekt informasjon. Men når selve regjeringsapparatet med sine ressurser aktivt desinformerer, blir god debatt og opplysning vanskelig…

 7. “Hvorfor tåler Arbeiderpartiets kamp for datalagring ikke sannheten?”

  Dette er et spørsmål som media burde være opptatt av.

 8. Spørsmålet antyder at alle EU land har innført DLD. Det er langt fra sannheten.

  I tillegg kan en undres på om Tyskland blir en frihavn for kriminelle, siden de har funnet ut at DLD er i strid med grunnloven og ikke kan innføres. Skulle likt å se hva Ap mener om det… Kan Norge si nei til DLD når Tyskland gjør det? Definitivt ja!

 9. Et annet eksempel er når det hevdes at DLD skal brukes mot “alvorlig kriminalitet” men lovforslaget inneholder ett unntak for straffelovens 390 a som har en strafferamme på 2 år og hvor bøter er det mest vanlige. 390 a vil si “plagsom oppførsel” som igjen vil si en lov som rammer så godt som absolutt alt. Som sagt kreves kun “mistanke” om at du har brutt 390 a(sagt “stygging” til en stygging på nettet f.eks.) så har politiet full tilgang til dine trafikkdata.

 10. Burde nesten anmeldt AP og justisministeren for å spre direkte løgner. At DLD er med på å bedre personvernet er løgn og fanteri fra ende til annen. Innfører man DLD neste år, går det ikke mange måneder før nye personvernfiendtlige punkter blir tillagt direktivet fra de overvåkingsyke folkene i EU. At det er flertall for direktivet stiller jeg meg meget skeptisk til. På Stortinget er det kun AP som vil, høyre er usikre. To av regjeringspartiene har til og med stilt dissens i saken. Nei til DLD!

 11. Eg så akkurat Dette på Facebooksiden til AP. De eier rett og slett ikke skam. Måtte folket innse at AP lyger oss opp i trynet uten å blunke.
  Eg har ihvertfall fallt ned på at AP er det mest motbydelige og falske partiet på tinget.

  Skrev forresten en litt kritisk kommentar på FB siden til AP for ett par dager siden, og den fjernet de og nå får eg ikke skrive noe mer der.

 12. Har ingen utdannelse /skole !
  Siste 4 år har jeg prøvd å få oppfylt en drøm om noe som kansje kan gjøre meg til en plage i samfunnet !

  DLD. selv meg uten dynnamitt i hue sjønner hva dette handler om i lengden !
  Selfølgelig er dette for mitt beste siden terror er nytt ord i forklaringen på hva som er min beskyttelse . Ingenting eller noen bortsett fra statsapparatet vet å se meg i beskyttelsens tegn !
  Kan jeg spørre om det er sant at når såkalte ” arkiver ” i Sovjet/Østtyskland” ble sett på som slemmeslem sjøl å at sånt ikke var verdig eget folk i eget land å styre skal på nytt blomstre i nytt ord terror ?
  Skal ikke en regjering stole på sitt eget folk ? må vi åvervåkes ?
  Per !

 13. ” Når man kan overvåke noen før de en gang er kommet så langt som til å forberede en handling, innebærer det i virkeligheten at man overvåker for å følge med på hva de tenker og hvem de omgås. Grensen mot ren politisk overvåkning – som vi har dårlige erfaringer med fra nyere norsk historie – blir mildt sagt diffus.”
  Er dette reelt, eller smører du på her? Slik jeg har forstått det kan det ikke utleveres chattelogger, webside historikk eller e-post kommunikasjon. Hva mener du at PST rent fysisk kan få fra ISP’ene?

 14. Og hvis nå Ap/H greier å tvangsinnføre en modifisert utgave av DLD til tross for at en massiv folkemening går imot?
  Hvilken sikkerhet har vi for at ikke DLD blir endret/skjerpet via et såkalt EU-direktiv i ettertid?

  Vær trygg på at kriminelle elementer i samfunnet for lengst har funnet andre metoder for fremtidig kommunikasjon!
  Dermed sitter vi tilbake med en lovlydig majoritet som betaler prisen og som har mistet store deler av sin frihet og sitt personvern.

  Skal vi takke Ap og Høyre? Eller skal vi bare gi blanke i å stemme på slike autoritære partier ved neste korsvei?
  De greier det visst i Molde?

 15. Jon W-A

   /  December 23, 2010

  Jan Vidar: Jeg smører ikke på. Det er lovgiver som ga PST utvidede fullmakter i 2005. Og de fullmaktene innebærer at de kan overvåke personer og grupper av personer som ikke gjør noe som helst ulovlig, men som for eksempel beveger seg i kretser med litt radikale politiske synspunkter – fordi PST mener at noen av disse kan tenkes å utvikle sin radikalisme i en retning hvor de kanskje vil bli villige til å bruke vold eller andre ulovlige midler for å oppnå sine politiske mål. Det er faktisk politisk overvåkning – men den er altså lovlig. Med mindre slike fullmakter brukes med stor tilbakeholdenhet, er de godt egnet til å begrense den dynamikken som ytterfløyene – de som er i opposisjon til det etablerte – representerer i et levende demokrati. Og at PST har disse fullmaktene virker i seg selv nedkjølende på slik aktivitet. Og med eventuell innføring av DLD – hvor alles nettverk og kommunikasjonsmønstre blir systematisk registrert og lagret – skaper det ikke bedre kår for opposisjonell politisk aktivitet, eller for eventuelle varslere.

 16. Kvifor AP kjem unna med bløffane sine? Her er forklaringa 🙂

  “We are now living in a global state that has been structured for the benefit of non-human entities with non-human goals. They have enormous media reach, which they use to distract attention from threats to their own survival. They also have an enormous ability to support litigation against public participation, except in the very limited circumstances where such action is forbidden. Individual atomized humans are thus either co-opted by these entities (you can live very nicely as a CEO or a politician, as long as you don’t bite the feeding hand) or steamrollered if they try to resist.

  In short, we are living in the aftermath of an alien invasion.”

  http://www.antipope.org/charlie/blog-static/2010/12/invaders-from-mars.html

 17. Jeg har utfordret statssekretær i Justisdepartementet Terje Moland Pedersen sin kommentar på Nye Meninger i dag. Skal bli spennede om han svarer på spørsmålet om straffeprosessloven og politiloven vil bli strøket hvis Datalagringsdirektivet blir innført. Selv ser han ut til å argumentere mot Ulf Erik Knutsen i Fremskrittspartiet sin uttalelse om at det ikke vil være domstolskontroll ved å hevde at “Vi foreslår at politiet kun kan få tilgang til trafikkdata når det foreligger mistanke om en alvorlig straffbar handling med en strafferamme på minst fire år.” Hvis jeg forstår ordet “kun” riktig så må vel politiloven og straffeprosesslovens paragrafer bli strøket? Det må da gå an å svare på det spørsmålet? Hvis ikke så mener jeg at Justisdepartementet ikke overholder sin opplysningsplikt overfor vanlige borgere i forbindelse med lovforarbeider og vil ta denne saken videre.
  http://www.nyemeninger.no/alle_meninger/cat1003/subcat1010/thread115265/#post_115265

 18. AP og politiet hevder stadig at “innhold” ikke lagres, så følgelig er ikke dette viktig. Men innholdet (i mail, sms, telefonsamtale) er overflødig for å kartlegge personer. For illustrasjon, forsøk denne linken, for å se hvor meget du kan få ut av de siste få twittringer:
  http://apps.asterisq.com/mentionmap/#user-jonwesselaas (og trykk på navn eller metadata som kommer opp…) Om en så adderer geografisk bevegelse og steder en besøker (oppholder seg) over 6 måneder, vel så begynner bildet å bli komplett. Dette er (bla.) den type “verktøy” som AP og politiet kan få ved bruk av lagrede DLD-data.

  Ja, der er mange små og store løgner samt misinformasjon fra landets øverste justismyndighet – noe jeg finner både uetisk og skremmende. Mistilliten til “staten” er raskt voksende. Jeg hadde trodd at AP hadde lært noe etter Lund-kommisjonen….

  Mantraet om at trafikkdata er i ferd med å forsvinne (og at derfor må DLD innføres), har hele tiden vært tilbakevist av teletilbyder. I brev til StoppDLD innrømmer regjeringen følgende “Departementene har ingen dokumentasjon på at dagens praksis med lagring av trafikkdata for kommunikasjons- og faktureringsformål vil forsvinne på grunn av stadig flere fastprisavtaler mellom tilbydere og abonnenter. Instanser fra politi og påtalemyndighet hevder dette, mens tilbyderne imøtegår denne påstanden med at det tvert imot vil bli mer lagring i fremtiden. ” (Regjeringens svar på spørsmål 6 fra StoppDLD)

  Jeg har erfart DLD innføres i annet land, men da uten massiv løgnaktig propaganda fra regjering og justismyndigheter.

 19. Syns den mest opplagte feilen i spm fra spørreundersøkelsen er at det ikke går klart frem at “alles info” lagres. Sannsynligvis en god del respondenter som ikke reflekterer videre over hva “automatisk lagring” innebærer utover at det er en standardisering av måten vi håndterer kriminelles informasjon.
  Eksempelvis kunne man spurt:
  “EU har innført et regelverk som påbyr automatisk lagring av alles trafikkdata (i 6-24 mnd) knyttet til bruk av internett, e-post og telefon i tilfellet det i fremtiden viser seg at noen av oss begår en straffbar handling. Hensikten er at Politiet og sikkerhetstjenesten skal kunne få tilgang til disse dataene ved mistanke om alvorlig kriminalitet. Er du for eller imot at disse reglene innføres i Norge, eller har du ingen mening om saken?”
  Det ville også gitt et annet svarbilde.

 1. Med pappsmak i munnen « Anita sier
 2. Pappsmak i munnen « Anita sier

Leave a Reply