Samfunnsvern versus sivile og politiske rettigheter

Som ledd i Menneskerettsuken på Juridisk fakultet i Oslo, holdt FNs spesialrapportør på menneskerettigheter og terrorbekjempelse, Martin Scheinin, og jeg hvert vårt foredrag/innlegg 10/2-2011. Scheinin fokuserte på hvilken forvitring av blant annet sivile og politiske rettigheter man har sett i verden, herunder i våre egne land, som følge av den såkalte “kampen mot terror”. I mitt innlegg, konkretiserte jeg temaet med hensyn til eksempler på nyere lovgivning i Norge.

Programleder for programmet Verdibørsen på NRK P2, Kai Sibbern, var tilstede, og fikk også intervjuet Scheinin etter foredraget.

Opptak av intervjuet kan du høre i nettradioutgaven av Verdibørsen på NRK P2 19/2-2011. Der fortsetter diskusjonen omkring temaet, mellom Sibbern, professor i filosofi Arne Johan Vetlesen og jeg, blant annet med referanse til den ny artikkelen Kan ideen om den liberale, demokratiske rettsstat overleve hvis samfunnsvern blir politikkens overordnede mål?, som jeg har skrevet for jubileumsnummeret av Tidsskrift for Strafferett (utgis medio mars 2011).

Spørsmålet er om politikere og myndigheter snart innser at de har drevet frem en utvikling som ikke bare undergraver demokratiet under dekke av å forsvare det, men som virker direkte kontraproduktiv også med hensyn til å bekjempe terrorismen.

SKRIV UT (PRINT)

Leave a comment

3 Comments

  1. Blir forbud mot sletting av harddisker neste skritt ihht regjeringens nye logikk? | § UHURU
  2. Per Kristian Foss og Bent Høie forsøker å forsvare DLD | § UHURU
  3. Gyldig før 22/7 – gyldig etter 22/7 | § UHURU

Leave a Reply