Per Kristian Foss og Bent Høie forsøker å forsvare DLD

I helgen forsøkte Høyres Bent Høie å forsvare sin og flertallet i Høyres stortingsgruppes positive holdning til datalagringsdirektivet. Som man ser av kommentarfeltet, var  ikke hans forsøk på dette noen argumentasjonsmessig suksess.

I dag var det Per Kristian Foss’ tur. Heller ikke han oppnådde særlig argumentasjonsmessig suksess, når man leser alle kommentarene.

Jeg forsøkte å legge inn en kommentar, først kl 17:11 – og senere, i kortere versjon, kl 23:30, men av en eller annen grunn slipper kommentarene ikke gjennom. Den siste kommentaren var slik:

 

Jeg la inn en kommentar kl 17:11 – som fremdeles ikke er sluppet gjennom…

Kortversjonen:

Foss, om du tror på hva du skriver her, trenger du å lese deg opp på noen grunnleggende prinsipper og grenser som gjelder i en liberal rettsstat. Jeg har derfor to utfordringer til deg:

1) Les denne artikkelen – om forholdet mellom hensynet til samfunnsvern på den ene side og hensynet til indviduelle sivile og politiske rettigheter på den annen:

http://www.uhuru.biz/wp-content/uploads/2010/03/SCAN20110217143142.pdf

2) Når det er gjort, erstatt Erna Solbergs navn med ditt eget i spørsmålstillingen i dette innlegget, og gi oss et klart svar på de spørsmålene som stilles:

http://www.uhuru.biz/?p=644

Man må kunne forlange av en oppegående mann som deg at du klarer å svare på dette, uten omgåelser av det slag alle andre som har prøvd seg har servert. Spørsmålene er meget enkle.

Med vennlig hilsen

Jon Wessel-Aas

Det som kjennetegner debatten – som nå har pågått i noen år – er at ingen tilhengere av datalagringsdirektivet har maktet å svare ordentlig på de grunnleggende spørsmålene som stilles i det andre innlegget jeg lenket til i kommentaren.

Bent Høie har i ettertid forsøkt i en ny bloggpost, men lykkes heller ikke i det forsøket – noe jeg påpekte i en replikk på hans blogg, med følgende kommentar:

Takk for at du tok utfordringen på alvor! Det er det få, eller ingen i din posisjon, som har gjort hittil.

Likevel – og til tross for oppriktige bestrebelser – lykkes du ikke.

Du bruker grovt sagt to grep:

1) Du viser til at flere har sagt at de kan godta plikt til å lagre informasjon om hvilken abonnent som disponerte en gitt (dynamisk) IP-adresse på et gitt tidspunkt – og at de derved har brutt den prinsipielle grensen som jeg har redegjort for. Det er jeg uenig i – og det er nærmere forklart her:

http://www.uhuru.biz/?p=567

2) Du prøver å oppstille spørsmål om krav om tvangslagring av kommunikasjonsdata av hensyn til fremtidig kriminalitetsbekjempelse er begrunnet i hensyn som er “mindreverdige” i forhold til dagens situasjon, hvor noen av de samme opplysningene lagres etter private avtaler til fakturaformål. Det er særlig på dette punktet argumentasjonen svikter – noe jeg har skrevet om blant annet her:

http://www.uhuru.biz/?p=571

Det altså ikke dine evner til å argumentere det er noe i veien med, det er rett og slett standpunktet ditt i saken som er umulig å forsvare innenfor den liberale rettsstats rammer.

Derfor sier du egentlig at det er disse rammene som ikke lenger “passer”.

Det er noe som ikke bare jeg, men også blant andre FNs spesialrapportør på menneskerettigheter og terrorbekjempelse, Martin Sheinin, har påpekt:

http://www.uhuru.biz/?p=597

For øvrig har jeg i dag skrevet litt om hvordan et søksmål om datalagring ville arte seg, dersom dere bidrar til å innføre det – det illustrerer absurditeten i hele logikken:

http://www.uhuru.biz/?p=662

Men, som sagt; takk for at du faktisk har gjort en innsats med å forsøke å svare på mine utfordringer. Det blir bedre debatt av det – og saken og problemstillingene blir bedre opplyst. Det har ikke dine meningsfeller i Arbeiderpartiet bidratt til.

Hovedspørsmålet er altså fortsatt:

Hvor går den prinsipielle grensen for bevissikring i borgernes kommunikasjon, hvis man først aksepterer systematisk, vilkårlig bevissikring i alle borgeres kommunikasjonsdata ved bruk av telefoni og e-post?

Å svare på dette krever at man kan redegjøre for nettopp et prinsipp – en generell norm – som kan fortelle oss hvorfor grensen eventuelt går “hit, men ikke lenger”.

I mangel av svar på dette, må man konstatere at de har forlatt alle objektiviserte normer for hvor langt staten kan gå i å innskrenke borgernes kontroll med opplysninger om egen, privat kommunikasjon.

Det er ikke akseptabelt, verken politisk eller rettslig – i et samfunn som ikke bare vil kalle seg, men også vil utgjøre et ekte liberalt demokrati.

SKRIV UT (PRINT)

Leave a comment

5 Comments

 1. Frank

   /  March 15, 2011

  Saken minner mye om STASI-arkivene, bare det at STASI (heldigvis) ikke hadde tilgjengelig teknologien og datakraften som er i dag. Fullt implementert, og hacket, gis et “fantastisk” innsyn i befolkningens laden. Bieffekten, blir nok som i gamle DDR – folk kikker seg over skulderen for å se (ikke om, men hvem) som lytter. Da er det tryggest å si minst mulig, eller rømme landet…

  KGB greide ikke å stenge de elektroniske linjene ut av gamle Sovjet, Kina har problem med samme, og selv ikke Pentagon greier å holde på sine hemmeligheter. At Ola Nordmann skal greie det som de nevnte ikke greide, er for stokk dumt til å tro på. Regjeringsbygget har allerede blitt blamert med lekkasjer fra sine dataanlegg, og nå skal det lagres _virkelig_ følsomme databaser. Stopp verden, jeg vil av.

  Sikkerhetsbarrierer for lagring, kryptering, tilgang, personell etc etc — er som å sette ut en honningkrukke ved en maurtue, honningen forsvinner. Politikk er dessuten ikke en statisk enhet, grensesteiner vil flyttes og/eller fjernes mens honningen flyter. Barrierene får nok mest virkning for de som lager Powerpointpresentasjonene for “innsalget”, og de som bryter dem etterpå.

  Japan var forutsigende ved å bygge tsunamivern, men undervurderte bølgen som kom 30 år etter – og da var det ikke noe å gjøre. _Når_, ikke OM, de lagrede databasene flommer ut fra egne rekker eller hackere … jeg liker ikke tanken. Tenker heller på Nederlenderen som holder ute flommen med å stikke pekefingeren inn i diken, når det bryter gjennom eller over, spiller pekefingre ingen rolle.

  At Høyre, av alle, skal bidra til dette, er for meg helt ubegripelig. Min spådom, når barrierene brytes av hackere eller politikere, kommer det til å ri partiet som en mare … helt inn i solnedgangen

 2. Både Per Kristian Foss og Bent Høye vet nok at argumentasjonen deres ikke er verd fem øre innenfor rammene av en liberal rettsstat, men de fortsetter for å prøve å få naive mennesker til å gå på limpinnen. Denne kynismen kan eksemplifiseres så enkelt som i Foss sin argumentasjon med at regnskapsopplysninger ikke er mer personsensitive enn mobildata. Han mener tydeligvis at for eksempel bilagsopplysninger som kjøp av 100 kilo plantefrø og 10 pakker binders stiller i samme klasse som mobildata til bondens private sosiale og politiske nettverk.

  La oss ta et eksempel: En innvandrer med et homofilt nettverk inngår i all hemmelighet partnerskap med en fra en ateist i et annet land, og planlegger selv å bli ateist. I det landet han kom ifra så er det dødsstraff for 1)homofili, 2)fornekte religionen og 3)inngå ekteskap med noen utenfor ens egen tro. Trippel dødsstraff med andre ord. Han driver en bedrift som selger kebab, og han har regnskapsdata på kebabkjøtt og kebabsaus. Mobildataene hans kan avsløre at han kontakter homofile støttegrupper for innvandrere jevnlig, at han har jevnlig kontakt med en fyr som har jobbet i hans nærmiljø i en periode på to år, og at han ofte tar telefonen til Humanetisk forbund. Han ønsker å slette sine sensitive data etter at slektninger av han begynner å fatte mistanke, men siden Arbeiderpartiet og Høyre fikk gjennom 9 måneder med datalagring, så ser han at mulighetene er få.

  En slektning av han jobber i politiet, og han finner ut at siden mannen har kalt en annen en for “idiot” på et nettforum, så har han full tilgang til å sjekke ut denne mannens kontaktmønster UTEN Å RISIKERE NOE SOM HELST (for det gir DLD han rett til). Slektningen får fort oversikt over flere homoseksuelle i det samme nettverket og ved å kombinere ulike teletilbydere sine data så får han full oversikt.

  Per Kristian Foss påstår altså at mannens bilagsopplysninger på kebabkjøtt og momsinnbetalinger er like farlige som hans telefonsamtaler fra homseklubber i Oslo og hans telefonsamtaler til støttegruppen for homofile innvandrere.

  Jeg synes synd på Per Kristian Foss som driver et slikt spill for å narre godtroende nordmenn.

  Bent Høye sin argumentasjon er jo helt absurd, han argumenterer for det første med at siden motstanderne av DLD bryter et prinsipp, så kan han bryte det hundre ganger mere. For det andre så er prinsippet om lagring av ip-adresser veldig formåls og saksrettet siden det dreier seg om krim som kun skjer i det virtuelle rommet, og for det tredje så er det himmelvidt mindre inngripende enn lagring av mobiltelefondata. For det fjerde så er det mulig å isolere bruken av disse reglene til KUN å fylle det rettstomme rommet som den spesielle kriminaliteteten og spesielt alvorlige kriminaliteten som barneporno representerer. Man skal ikke rote i skuffer og skap til vanlige borgere om de har unndratt skatt i det siste, og da må det gjelde det samme for borgernes private samtaler og ip-adressebruk også SÅ LENGE de ikke er under etterforskning og mistanke.

  Målet til Foss og Høye er etter mitt syn bare ment for å få folk som ikke har selvtillit til å tvile på sin egen dømmekraft og logiske sans. Det kommer de ikke til å lykkes med det.

 3. Lykkja

   /  March 16, 2011

  “Finner dere meg snart?”

  “Nødanropet fra Faiza Ashraf pågår fra 06.44 til 07:21, men noen minutter pause underveis.

  Tre uker senere ble hun funnet død.”

  http://www.vg.no/nyheter/innenriks/artikkel.php?artid=10082936

  Kanskje på tide at politiet sørger for å ha kompetanse og kunnskap til å drive MÅLRETTET og SAKSRELATERT POLITIARBEID istedenfor å drive masseovervåkning av hele befolkningen?

  Ikke engang et nødanrop på over en halv time var nok til å få politiet til å få ut fingern. At det går an!

 4. Britt Lysaa

   /  March 22, 2011

  Jeg kommenterte Bent Høye’s innlegg, men da “comment is awaiting moderation” tar noe drøyt med tid – så legger jeg (også) inn kommentaren her – altså stilet til Høyre v/Høye men samme tema du tar opp her. (/BrittLysaa)
  ——————————————————————————————–
  Det er en vesentlig stor forskjell på om mine personlige kommunikasjonsdata lagres ved mitt samtykke for drifts- og faktureringshensyn – enn om mine data lagres fordi staten, mot min vilje, krever at en enda større mengde data relatert mine bevegelser og min personlige kommunikasjon, skal lagres fordi staten ønsker å ha tilgang til dette på et senere tidspunkt.
  Personlig kommunikasjon og bevegelse er ikke et statsanliggende – her flytter en [Høyre] makt fra individ mot stat.

  I innlegget ditt [Bent Høye] bruker du Datatilsynet og andre partier til inntekt for ditt syn om kommunikasjons og bevegelses-lagring når du skriver at disse “erkjenner behovet for forhåndslagring av IP adresser og abonnentdata.”.
  Dette er ikke riktig. For det første kan en ikke forhåndslagre IPadresser, og for det andre så er en IPadresse noe annet enn kommunikasjonsdata. I denne konteksten kan du sammenligne IPadresse med et hemmelig telefonnummer. Dvs. at dersom dette nummer dukker opp i en kriminell handling så er det mulig å finne ut hvem som er abonnenten for dette nummeret.
  Det er noen lysår fra dette og til å foreslå elektronisk overvåking av samtlige borgeres private elektroniske kommunikasjon.

  Du skriver at “det er et viktig prinsipp at lovendringen innebærer at informasjonen lagres, ikke at folk overvåkes.” Dette er noe jeg ser at personer i favør av DLD forsøker å fremme, men det er ikke riktig. Dette har jeg forklart og jeg foreslår at du leser dette, da DLD er elektronisk overvåking av borgernes elektroniske kommunikasjon:
  http://www.nyemeninger.no/alle_meninger/cat1003/subcat1010/thread117708/#post_117974

  Grunnen til at dette [DLD] er et økonomisk løft for teletilbyderne, er de investeringer som skal til for å implementerer et overvåkings-konsept (som må på plass, innen lagring kan starte) som DLD representerer.

  Personvern i kontekst av databehandling, kommer fra det engelske ordet “Privacy”, og representerer på ingen måte et janus-ansikt. Det betyr kun vern av individets personlige data og beskyttelse mot identifisering av person under behandling av data. Det betyr altså ikke samfunnsvern mot kriminalitet.
  Høyres forslag om kryptering av lagrede data bedrer datasikkerhet [generelt] og ikke personvernet [datasikkerhet er et subset av personvern], men er et dypt ingripende i den personlige sfære og forskyver makt fra individ til stat.

  Jeg vil oppfordre Høyre på det sterkeste å samarbeide med de liberale kreftene på Stortinget.

 5. Thomas Remme

   /  April 2, 2011

  Stasi trengte et enormt apparat for å overvåke ganske få – nå er situasjonen helt motsatt: Nå kan svært få overvåke en hel befolkning.

  Er forresten svært bekymret fordi Forsvarsdepartementets trusselvurdering totalt avvises (eller ignoreres) både av politi og politikere.

Leave a Reply